Първото послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  6

  1 Ония, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението.1

  2 Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай.

  3 Който поучава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Иисуса Христа и по учението за благочестие,2

  4 той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,

  5 зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива.

  6 Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си.3

  7 Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем.4

  8 Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни.5

  9 А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел.6

10 Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.

11 Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост.

12 Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се о вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.

13 Наръчвам ти пред Бога, Който всичко животвори, и пред Христа Иисуса, Който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата,7

14 да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Иисуса Христа,

15 което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите,8

16 Който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, Когото никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество вовеки. Амин.9

17 Наръчвай на богатите в тоя свят, да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада;10

18 да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни,

19 като по този начин си събират съкровище - добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот.11

20 О, Тимотее! пази онова, що ти е предадено, и се отвърщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука,12

21 с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодатта да бъде с тебе. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 36:23, Тит 2:9

2 1 Кор. 2:2

3 Притч. 15:17

4 Иов 1:21, Пс. 48:18

5 Бит. 28:20

6 Марк. 4:19, Лук. 12:15

7 Мат. 27:11, Марк. 15:2, Лук. 23:3, Иоан 18:37, 1 Тим. 5:21

8 1 Тим. 1:11, Откр. 17:14

9 Иоан 1:18, 1 Иоан 4:12

10 Марк. 4:19, Лук. 12:15

11 Мат. 6:20, Лук. 12:33

12 1 Тим. 1:4, 4:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава