Второто послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  2

  1 И тъй, чедо мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Христа Иисуса,1

  2 и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат.2

  3 И тъй, принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.

  4 Никой воин се не заплита в житейски работи; и това прави, за да угоди на военачалника.3

  5 Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата.

  6 Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.

  7 Разбирай, какво говоря; Господ да ти даде да разбираш всичко.

  8 Помни Господа Иисуса Христа от семето Давидово, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие,4

  9 заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се вързва.5

10 Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Иисуса с вечна слава.

11 Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем.6

12 Ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас;7

13 ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.8

14 Това напомняй на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в препирни, които никак не ползуват, а служат за гибел на слушателите.

15 Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.

16 А скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напреднат в нечестие,9

17 и словото им ще се разпространява като живеница. Такива са Именей и Филит,10

18 които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало, и разрушават вярата у някои.

19 Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат: "позна Господ Своите"; и: "да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне".11

20 В голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени; и едни са за почетна употреба, а други за долна.12

21 И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на Господаря и приготвен за всяко добро дело.13

22 Отбягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце.14

23 А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли;

24 а Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив;15

25 с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината16

26 и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Кор. 10:4, Еф. 6:10

2 1 Тим. 6:20

3 1 Кор. 9:25

4 1 Кор. 15:4

5 Деян. 21:11, 1 Кор. 4:9

6 Рим. 6:4

7 Мат. 10:33, Марк. 8:38, Лук. 9:26

8 Рим. 3:3

9 1 Тим. 4:7, 6:20, Тит 1:14, 3:9

10 1 Тим. 1:20

11 Числ. 16:5, 16:26, Наум 1:7, Иоан 10:14

12 Рим. 9:21

13 Ис. 52:11, 2 Тим. 3:17

14 Гал. 5:16, 1 Тим. 6:11

15 Тит 3:2

16 Деян. 8:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава