Второто послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  3

  1 И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена.1

  2 Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни,

  3 непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци,

  4 предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци,

  5 които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай!

  6 Към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и прелъстяват женуря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти, -

  7 женуря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината.

  8 И както Ианий и Иамврий се противиха на Моисея, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата.2

  9 Ала няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, както се откри безумието и на ония.

10 А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение,

11 моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях; и от всичко ме избави Господ.

12 Па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Иисуса, ще бъдат гонени.3

13 А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани.4

14 Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен;

15 пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса.5

16 Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата,6

17 за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Петр. 3:3, Иуд. 1:18, 1 Тим. 4:1

2 Изх. 7:11

3 Мат. 16:24, Деян. 14:22, Рим. 14:22, Рим. 8:17

4 Мат. 7:16

5 Иоан 5:39, 1 Тим. 4:8

6 2 Петр. 1:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава