Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Второто послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  4

Второто послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  4

  1 И тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му:1

  2 проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.2

  3 Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха;

  4 те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.

  5 Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.

  6 Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи.3

  7 С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;4

  8 прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.5

  9 Побързай да дойдеш при мене скоро.

10 Защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент - в Галатия, Тит - в Далмация. Само Лука е с мене.6

11 Вземи Марка и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата.

12 Тихика изпроводих в Ефес.7

13 Кога дойдеш, донеси фелона8, що оставих в Троада, у Карпа, и книгите, особено кожените.

14 Александър ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му!9

15 От него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни.

16 При първата моя защита никого нямаше при мене: всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях!

17 Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.10

18 Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. Нему слава вовеки веков. Амин.11

19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.12

20 Ераст остана в Коринт. Трофима пък оставих болен в Милит.

21 Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя.

22 Господ Иисус Христос да е с твоя дух. Благодатта да бъде с вас. Амин.13

Предишна глава Следваща глава

1 Иоан 5:22, Деян. 10:42

2 2 Тим. 2:24, 3:16

3 Фил. 2:17

4 Фил. 3:14, 1 Тим. 6:12

5 1 Кор. 9:25, Откр. 2:10

6 Кол. 4:14

7 Деян. 20:4

8 Горна дълга, без ръкави дреха - наметало.

9 1 Тим. 1:20

10 Деян. 23:11, 1 Тим. 1:12

11 Рим. 14:26, 1 Тим. 6:16

12 2 Тим. 1:16

13 Филим. 1:24

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава