Посланието на св. ап. Павла до Тита - Глава  2

  1 Ти пък говори онова, което е съгласно със здравото учение:1

  2 старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

  3 стариците също да се държат свещенолепно: да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро,2

  4 за да вразумяват невестите да обичат мъжете и децата си,

  5 да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули словото Божие.3

  6 Увещавай също младежите да бъдат целомъдри,

  7 като във всичко представяш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почетност, непоквареност,4

  8 слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас.5

  9 Увещавай слугите, да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат,6

10 не крадат, а показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител, Бога, във всичко.7

11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,

12 като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век,8

13 и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос,9

14 Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.10

15 Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт; никой да те не презира.


Предишна глава Следваща глава


1 Тит 1:9

2 1 Тим. 2:9

3 Бит. 3:16, Еф. 5:22

4 1 Петр. 5:3, 1 Тим. 4:12

5 1 Петр. 2:12

6 1 Петр. 2:18, Еф. 6:5, Кол. 3:22

7 Лук. 1:47, 2:30, 3:6, Тит 3:4

8 1 Иоан 2:15, Еф. 1:4

9 Деян. 24:25, 1 Иоан 3:2

10 Изх. 19:6, Гал. 1:4, Еф. 2:10, Евр. 9:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава