Посланието на св. ап. Павла до Тита - Глава  3

  1 Напомняй им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови за всяко добро дело,1

  2 никого да не хулят, да бъдат не свадливи, а тихи, и да показват всяка кротост към всички човеци.2

  3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразехме се един други.3

  4 А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога,4

  5 Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго,5

  6 Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител,6

  7 та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.

  8 Верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците.7

  9 А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни.8

10 Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж,

11 знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си.

12 Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам.

13 Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда.9

14 Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни.10

15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 2:13, Рим. 13:1

2 Кол. 3:12

3 1 Кор. 6:11, Еф. 2:1

4 1 Тим. 4:10, Тит 2:11

5 Иоан 3:5, Рим. 3:28, 2 Тим. 1:9

6 Рим. 5:5

7 Еф. 2:10

8 1 Тим. 1:4, 4:7, 2 Тим. 2:23

9 Деян. 18:24

10 Тит 2:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава