Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  10

  1 Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасяни постоянно всяка година, да направи съвършени ония, които дохождат с тях.1

  2 Инак, биха престанали да бъдат принасяни, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове.2

  3 Но с жертвите всяка година се напомня за грехове,

  4 защото не е възможно юнча и козя кръв да отнима грехове.3

  5 Заради това Христос, влизайки в света, казва: "жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми приготви.

  6 Всесъжения и жертви за грях не Ти са угодни.4

  7 Тогава рекох: ето, ида (писано е за Мене в началото на книгата), да изпълня, Боже, Твоята воля".5

  8 Като каза по-горе: "жертва и принос, всесъжения и жертви за грях (които се принасят според закона) Ти не пожела и не Ти са угодни",

  9 сетне рече: "ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля". С това Той отменява първото, за да постави второто.

10 По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Иисус Христовото тяло.6

11 И всеки свещеник стои та служи всекидневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове;7

12 а Той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу,8

13 очаквайки по-нататък, докле враговете Му бъдат турени подножие на нозете Му.9

14 Защото чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги.

15 А свидетелствува ни и Дух Светий; защото, след като по-рано рече:

16 "този е заветът, който ще им завещая след ония дни, казва Господ: ще вложа законите Си в сърцата им, и в мислите им ще ги напиша". Той прибавя:10

17 "и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня".11

18 А дето има прошка за тия, няма вече принос за грях.

19 И тъй, братя, като имаме дръзновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Иисуса Христа, по нов и жив път,12

20 който отново ни отвори Той чрез завесата, сиреч, плътта Си,13

21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом,14

22 нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода;15

23 нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е Оня, Който се е обещал;

24 и нека бъдем внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри дела,

25 като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други, и толкова повече, колкото видите, че приближава денят съдни.16

26 Защото, ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове,17

27 а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците.18

28 Ако оня, който се е отрекъл от Моисеевия закон при двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт,19

29 колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен, и е похулил Духа на благодатта?

30 Защото ние знаем Оногова, Който е рекъл: "отмъщението е Мое, Аз ще отплатя", казва Господ. И пак: "Господ ще съди Своя народ".20

31 Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог!21

32 Припомняйте си предишните ваши дни, когато, след като се просветихте, издържахте голяма борба на страдания,

33 ту като сами всред хули и скърби бивахте излагани на позор, ту като ставахте съучастници на ония, които също тъй страдаха;

34 защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещнахте, знаейки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот.22

35 И тъй, не напущайте вашето дръзновение, за което има голяма награда.23

36 Търпение ви трябва, та, след като изпълните волята Божия, да получите обещаното;

37 защото още малко, твърде малко, и "Идещият ще дойде и няма да се забави.

38 А праведният чрез вяра ще бъде жив; ако пък се отклони, душата Ми няма да благоволи към него".24

39 Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата.


Предишна глава Следваща глава


1 Кол. 2:17

2 Лев. 16:34

3 Мих. 6:7, Евр. 9:12

4 1 Царств. 15:32

5 Пс. 39:7-9, Иоан 5:46

6 Евр. 9:28

7 Евр. 9:9

8 Евр. 1:3

9 Пс. 109:1, Пс. 2:8, 1 Кор. 15:25, Евр. 1:13

10 Рим. 11:27, Евр. 8:8

11 Иер. 31:33-34

12 Иоан 10:9, 14:6

13 Мат. 27:51

14 1 Тим. 3:15

15 Лев. 16:4, Иез. 36:25, 2 Кор. 7:1, Еф. 5:26

16 2 Петр. 3:8

17 Евр. 6:4

18 Соф. 1:18

19 Втор. 17:6, 19:15, Мат. 18:16, Иоан 8:17, 2 Кор. 13:1

20 Втор. 32:35-36

21 Лук. 12:5

22 Деян. 21:11

23 Мат. 5:12

24 Ав. 2:3-4, Рим. 1:17, Гал. 3:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава