Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  11

  1 А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда.1

  2 Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.

  3 Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото.2

  4 С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин; чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му; чрез нея, ако и да е умрял, още говори.3

  5 Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт; и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселянето си той получи свидетелство, че е угодил Богу.4

  6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят.

  7 Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом; чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра.5

  8 С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива.6

  9 С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Иакова, сънаследници на същото обещание;

10 защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.7

11 Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Оногова, Който се бе обещал.8

12 И поради това от едного, и при това заматорел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето, и колкото е безбройният пясък на морския бряг.9

13 Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята;10

14 защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество.

15 И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат;

16 но сега желаят по-добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог: защото им приготви град.11

17 С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаака; и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния си,12

18 за когото му бе казано: "от Исаака потомство ще се назове с твое име";13

19 защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаака, поради което го и прие назад като предобраз на възкресението.

20 С вяра Исаак благослови Иакова и Исава за онова, що имаше да стане.14

21 С вяра Иаков на умиране благослови всекиго от синовете на Иосифа и "се поклони на върха на жезъла му".15

22 С вяра Иосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си.16

23 С вяра Моисей, след като се роди, три месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво, и се не уплашиха от царската заповед.17

24 С вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря,18

25 и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна, греховна наслада,

26 и охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища; защото имаше пред очи наградата.

27 С вяра той напусна Египет, без да се уплаши от царския гняв, защото утрая, като да виждаше Невидимия.19

28 С вяра той извърши Пасха и поръсването с кръв, та изтребителят на първородните да се не докосва до тях.20

29 С вяра евреите преминаха като по суша Червено море, което и египтяни се опитаха да преминат, но се издавиха.21

30 Чрез вяра паднаха стените иерихонски, след като бяха заобиколени през седем дни.22

31 С вяра блудницата Раав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите (и ги изпроводи по друг път).23

32 И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне, да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтая, за Давида и Самуила и за другите пророци,24

33 които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове,25

34 угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища,26

35 жени приеха умрелите си възкръснали; други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение;27

36 други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор,28

37 с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани; умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани29

38 (тия, за които светът не беше достоен), скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти.30

39 И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното,31

40 защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 8:24

2 Бит. 1:1, Пс. 32:6

3 Бит. 4:4, Мат. 23:35

4 Бит. 5:24, Сир. 44:15, 49:16

5 Бит. 6:22, Сир. 44:17, Иез. 14:14

6 Бит. 12:4

7 Евр. 12:22

8 Бит. 17:19, 21:2, Рим. 4:19

9 Бит. 15:5, 22:17

10 Бит. 23:4, 47:9

11 Изх. 3:15, Мат. 22:32

12 Бит. 22:9

13 Бит. 21:12, Рим. 9:7

14 Бит. 27:27

15 Бит. 47:31, 48:14

16 Бит. 50:24

17 Изх. 2:2, Деян. 7:20

18 Изх. 2:11

19 Изх. 10:29, 13:17

20 Изх. 12:3, 12:7

21 Изх. 14:21

22 Иис. Нав. 6:19

23 Иис. Нав. 2:1, 6:24

24 Съд. 4:6, 7:15, 11:11, 13:24, 1 Царств. 7:10, 17:45

25 Дан. 6:22

26 1 Царств. 14:6, 3 Царств. 19:3, Ис. 38:9, Дан. 3:25

27 3 Царств. 1:22-23, 4 Царств. 4:36

28 Бит. 39:20, Съд. 16:25, Иер. 20:2

29 3 Царств. 21:13, 2 Парал. 24:21, Иер. 26:23

30 1 Царств. 22:1, 3 Царств. 17:3

31 Лук. 10:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава