Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  13

  1 Братолюбието да пребъдва между вас;

  2 страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на Ангели.1

  3 Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло.

  4 Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло - чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.2

  5 Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате. Защото Сам Бог е казал: "няма да те оставя, нито ще те напусна";3

  6 тъй че ние с дръзновение да казваме: "Господ ми е помощник, и няма да се побоя: какво ще ми стори човек?"4

  7 Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им.5

  8 Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки.6

  9 Не се увличайте от разни и чужди учения; защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония, които ги употребиха.7

10 Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат ония, които служат на скинията.8

11 Понеже телата на животните, чиято кръв за очистяне греховете първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана,9

12 затова и Иисус, за да освети човеците с кръвта Си, пострада вън от градските порти.10

13 И тъй, нека излизаме при Него отвън стана, носейки поруганието Му;11

14 защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим.12

15 Прочее, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят името Му.13

16 А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.14

17 Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души, - та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже туй не е полезно за вас.15

18 Молете се за нас; защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре.16

19 Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро.

20 А Бог на мира, Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овците - Господа нашего Иисуса (Христа),17

21 нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас, каквото Му е благоугодно, чрез Христа Иисуса; Нему слава вовеки веков! Амин.18

22 Моля ви, братя, приемете търпеливо това увещателно слово: накратко и ви писах.

23 Знайте, че брат Тимотей е пуснат, с него (ако той скоро дойде) ще ви видя.

24 Поздравете всички ваши наставници и всички светии. Поздравяват ви тия, които са от Италия.

25 Благодатта да бъде с всички вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 18:3, 19:2, Мат. 25:35, Рим. 12:13

2 1 Кор. 6:15

3 Иис. Нав. 1:5, Бит. 28:15, Мат. 6:34

4 Пс. 117:6

5 1 Сол. 5:12

6 1 Кор. 3:11, Откр. 1:4

7 Иоан 6:27, Еф. 4:14

8 1 Кор. 9:13

9 Лев. 16:27

10 Мат. 21:39, 27:33, Откр. 1:5

11 1 Петр. 4:14, Евр. 11:36, 12:2

12 Фил. 3:20, Евр. 12:22

13 Пс. 49:14, 50:19, Ос. 14:3

14 2 Кор. 9:12, Фил. 4:18

15 Иез. 33:7, Мат. 25:13, Деян. 20:31, 1 Кор. 4:1

16 Деян. 23:1, Рим. 15:30

17 Ис. 40:11, Зах. 9:16, Иоан 10:11, Деян. 2:24, 1 Сол. 1:10

18 1 Петр. 5:10, 2 Кор. 3:5, 1 Сол. 5:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава