Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  4

  1 Нека, прочее, се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да влезем в Неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял.

  2 Защото и нам се възвести, както и тям; ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра.1

  3 А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както Той е рекъл: "затова се заклех в гнева Си, че те не ще влязат в Моето покоище", макар че Неговите дела бяха извършени още от създание мира.2

  4 Защото нейде е казано за седмия ден тъй: "и в седмия ден Бог си почина от всичките Си дела".3

  5 И пак там: "не ще влязат в покоището Ми".4

  6 И тъй, понеже се предоставя на някои да влязат в него, а ония, на които по-рано бе възвестено, не влязоха поради непокорство,

  7 пак определя един ден, "днес", думайки чрез Давида, след толкова време, както е казано по-горе: "днес, кога чуете гласа Му, да не ожесточите сърцата си".5

  8 Защото, ако Иисус Навин ги бе успокоил, Давид не би говорил след това за друг ден.

  9 Прочее, за Божия народ още остава почивка съботна.6

10 Защото, който е влязъл в покоището Му, той и сам е починал от делата си, както Бог от Своите.

11 И тъй, нека се постараем да влезем в онова покоище, та да не би някой да падне в подобно непокорство.

12 Защото словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни.7

13 И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оногова, пред Когото ние ще отговаряме.8

14 И тъй, като имаме велик Първосвещеник, Който е преминал през небесата, Иисуса, Сина Божий нека се държим о вероизповеданието.9

15 Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като нас във всичко, освен в грях.10

16 И тъй, нека дръзновено пристъпваме към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ.11


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 1:12

2 Евр. 3:11

3 Бит. 2:2, Изх. 20:11

4 Пс. 94:11

5 Изх. 17:2, Пс. 94:11, Евр. 3:7-8

6 Откр. 7:14, 14:13

7 Ис. 49:2, 1 Петр. 1:23, 2 Кор. 10:4, Еф. 6:17, Откр. 1:16

8 Пс. 32:15, Иер. 23:24

9 Евр. 6:20

10 Ис. 53:3, 53:9, Евр. 2:17

11 Рим. 3:25, Еф. 3:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава