Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  8

  1 А главно в туй, що говорим, е, че имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на величието в небесата,1

  2 и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек.2

  3 Всеки първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви; затова нужно беше и Тоя да има какво да принесе.3

  4 Защото, ако Той беше на земята, не би бил и свещеник, понеже има свещеници, които принасят даровете по закона

  5 и служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Моисея, когато щеше да довърши скинията: "гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината".4

  6 А сега Той получи толкова по-добро служение, колкото е и Ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания.5

  7 Защото, ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори.

  8 Но пророкът, като ги укорява, казва: "ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин нов завет, -6

  9 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из земята Египетска, - защото те не останаха в Моя завет, и Аз ги пренебрегнах, казва Господ.

10 Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни, казва Господ: ще вложа законите Си в мислите им, и в сърцата им ще ги напиша, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ.7

11 И няма да учи всеки ближния си, и всеки брата си, думайки: познай Господа; защото всички, от малък до голям, ще Ме знаят,8

12 понеже ще бъда милостив към техните неправди, и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня".9

13 Като казва "нов" завет, признава първия за вехт; а онова, що овехтява и остарява, е близо до изчезване.


Предишна глава Следваща глава


1 Евр. 1:3, 3:1, 4:14, 7:26

2 Евр. 10:21

3 Еф. 5:2

4 Изх. 25:40, Деян. 7:44, Кол. 2:17, Евр. 10:1

5 Евр. 7:16, 9:13

6 Иер. 31:31-34, 32:37, Рим. 11:27, Евр. 10:16

7 Иер. 24:7, 32:38, Иез. 11:20, Зах. 8:8, 2 Кор. 6:16

8 Ис. 54:13, 1 Иоан 2:27

9 Иер. 31:31-34, Евр. 10:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава