Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  9

  1 Тъй и в първия завет имаше наредби за богослужение и земно светилище;

  2 защото скинията биде стъкмена така: в първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение; тая част се нарича "Святая".1

  3 А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича "Святая Святих";

  4 в нея се намираше златната кадилница и обкованият от всички страни със злато ковчег на завета, в който стояха златната стомна с мана, покаралият жезъл Ааронов и скрижалите на завета,2

  5 а над него - Херувими на славата, които осеняваха очистилището; за тия неща няма нужда сега да се говори подробно.3

  6 При такава направа, в първата част на скинията всякога влизат свещениците, да извършват богослужението;

  7 а във втората влиза веднъж на годината само първосвещеникът, и то не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание.4

  8 Чрез това Дух Светий показва, че не се е още отворил пътят за светилището, докле стои първата скиния,

  9 която е образ на сегашното време, през което се принасят дарове и жертви, що не могат да направят приносителя съвършен в съвестта,5

10 а само с ястия и пития и с разни умивания и телесни обреди са установени, докле настане изправлението.6

11 Но Христос, като дойде Първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, сиреч не от обикновена направа,7

12 нито с козя и телешка кръв, но със Своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление.8

13 Защото, ако кръвта от юнци и козли, и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очистя плътта,9

14 колко повече кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!10

15 И затова Той е Ходатай на нов завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията през първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.11

16 Защото, дето има завещание, необходимо е да последва смъртта на завещателя;

17 понеже едно завещание добива сила само след смърт; то няма никога сила, докле завещателят е жив.12

18 Поради това и първият завет бе утвърден не без кръв.

19 Защото Моисей, като прочете всички заповеди от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и козлите с вода, и чернена вълна, и с исоп, па поръси както самата книга, тъй и целия народ,13

20 думайки: "тази е кръвта на завета, който ви завеща Бог".14

21 Също поръси с кръв и скинията и всички богослужебни съдове.

22 И почти всичко според закона се очистя с кръв, и без проливане кръв прошка не бива.

23 И тъй, трябваше образите на небесното да се очистят по тоя начин, а самото небесно - с по-добри от тия жертви.

24 Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас,

25 и не за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв,

26 (инак, Той трябваше много пъти да пострада от създание мира;) а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе Сам в жертва.

27 И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това - съд,15

28 тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение.16


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 40:1-4

2 Изх. 16:33, Числ. 17:10, Втор. 10:1, 3 Царств. 8:9, 2 Парал. 5:10

3 Изх. 25:18

4 Изх. 30:10, Лев. 16:2

5 Евр. 7:19, 10:1

6 Лев. 11:2, Числ. 19:7, Рим. 14:17

7 Евр. 10:1

8 Евр. 10:12

9 Лев. 16:14, Числ. 19:4

10 Лук. 1:74, Иоан 17:19, 1 Иоан 1:7, Тит 2:14, Откр. 1:5

11 1 Петр. 3:18, Рим. 5:6

12 Гал. 3:15

13 Изх. 12:22, Лев. 16:14

14 Изх. 24:8

15 3 Ездр. 14:35

16 1 Петр. 3:18, Рим. 5:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава