Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  1

  1 Откровение на Иисуса Христа, що Му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на Своя раб Иоана,

  2 който възвести словото Божие и свидетелството Иисус Христово, и всичко, що е видял.

  3 Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него; защото времето е близо.1

  4 Иоан - до седемте църкви, които са в Асия: благодат вам и мир от Оногова, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол,2

  5 и от Иисуса Христа, Който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началникът на земните царе. Нему, Който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв3

  6 и Който ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници, - слава и владичество вовеки веков! Амин.4

  7 Ето, иде с облаците, и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха; и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да, амин!5

  8 Аз съм Алфа и Омега, начало и край, - казва Господ, Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят.6

  9 Аз, Иоан, който съм и брат ваш и съучастник в скръбта и в царството и в търпението Иисус Христово, бях на острова, наречен Патмос, заради словото Божие и заради свидетелството Иисус Христово.7

10 Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният;8

11 и туй, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия: в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сарди, във Филаделфия и в Лаодикия.

12 И обърнах се да видя, отде иде гласът, който говореше с мене; и като се обърнах, видях седем златни светилника,9

13 а сред седемте светилника едного, подобен на Син Човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите със златен пояс;10

14 главата и космите Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му - като огнен пламък;11

15 нозете Му - подобни на лъскава мед, като в пещ нажежени, и гласът Му - като шум от много води;12

16 Той държеше в дясната Си ръка седем звезди, а от устата Му излизаше двуостър меч; лицето Му сияеше, както слънце сияе в силата си.13

17 Щом Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв. Той тури върху ми дясната Си ръка и ми каза: не бой се; Аз съм първият и последният14

18 и живият; бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков, амин; и имам ключовете на ада и смъртта.15

19 И тъй, напиши, което видя, което е и което има да стане след това.

20 Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата Ми, и на седемте златни светилници: седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника, що видя, са седемте църкви.16


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 11:28

2 Изх. 3:14, Откр. 4:5

3 Пс. 88:38, 1 Петр. 1:19, 1 Иоан 1:7, 1 Кор. 15:20, Кол. 1:18, Евр. 9:14

4 Изх. 19:6, 1 Петр. 2:9

5 Ис. 3:14, Зах. 12:10, Мат. 24:30, Иуд. 1:14

6 Ис. 41:4, Откр. 2:8

7 Рим. 8:17

8 Ис. 44:6, 48:12

9 Изх. 25:37, Зах. 4:2

10 Иез. 1:26, Дан. 10:5, 10:16, Мат. 28:18

11 Дан. 7:9

12 Иез. 43:2, Дан. 10:6

13 Ис. 49:2, Мат. 28:18, Еф. 6:17, Откр. 2:16

14 Дан. 8:18

15 Иов 12:14, Ис. 22:22, Откр. 3:7

16 Мал. 2:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава