Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  10

  1 И видях друг, силен Ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга, и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове;1

  2 в ръката си държеше разгърната книжка; и тури десния си крак на морето, а левия - на земята;

  3 и извика с висок глас, както лъв рика, а когато извика, седемте гръма проговориха със своите гласове.

  4 И когато седемте гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша; но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма, и недей го писа.2

  5 И Ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето3

  6 и се закле в Оногова, Който живее вовеки веков и Който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, - че не ще вече да има време;4

  7 но в дните, когато седмият Ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил Той на Своите раби - пророците.5

  8 И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мене и рече: иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на Ангела, който стои на морето и на земята.

  9 И отидох при Ангела и му рекох: дай ми книжката. Той ми отвърна: вземи и я изяж; в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.6

10 И взех книжката от ръката на Ангела и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; а когато я изядох, стана ми горчиво в корема.

11 И ми каза: трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 1:27, Мат. 17:2, Откр. 1:15

2 Дан. 12:4, 12:9

3 Дан. 12:7

4 Неем. 9:6

5 Откр. 11:15

6 Иез. 2:8, 3:1, 3:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава