Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  12

  1 И яви се на небето голяма поличба - жена, облечена в слънце; под нозете й - месечината, а на главата й - венец от дванайсет звезди;

  2 тя беше непразна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди.

  3 След това се яви друга поличба на небето: ето, голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му - седем корони;1

  4 опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, кога роди, да изяде детето й.

  5 И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола Му.2

  6 А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дена.3

  7 И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях,4

  8 но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето.

  9 И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена - свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.5

10 И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.6

11 Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.7

12 Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.8

13 А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете.

14 И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията.9

15 И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката.

16 Но земята помогна на жената; и отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си.

17 И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа.


Предишна глава Следваща глава


1 Откр. 13:1, 17:3, 20:2

2 Пс. 2:9, 1 Кор. 15:25, Откр. 2:27

3 Откр. 11:3

4 Дан. 10:13, 12:1

5 Лук. 10:18

6 Зах. 3:1

7 Рим. 8:37

8 Ис. 49:13

9 Дан. 7:25, 12:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава