Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  13

Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  13

  1 След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му - богохулни имена.1

  2 Звярът, който видях, приличаше на леопард; нозете му бяха като на мечка, а устата му - като уста на лъв; и даде му змеят силата си, и престола си, и голяма власт.

  3 И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра,

  4 поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?

  5 Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца.2

  6 Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.

  7 И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.3

  8 И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.4

  9 Който има ухо, нека чуе.

10 Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите.5

11 И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей.

12 И с всичката власт на първия звяр той действуваше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла;

13 и вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците.6

14 И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив.

15 И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ.

16 И той ще направи, щото на всички - малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби - да се даде белег на дясната им ръка или на челата им,7

17 та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му.

18 Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест.8

Предишна глава Следваща глава

1 Дан. 7:7, Откр. 12:3, 17:3

2 Дан. 7:8, 11:36

3 Дан. 7:21, Откр. 11:7

4 Дан. 12:1, Фил. 4:3, Откр. 17:8, 21:27

5 Бит. 9:6, Ис. 33:1, Мат. 26:52, Откр. 14:12

6 Втор. 13:2, Мат. 24:24, Откр. 16:14

7 Откр. 14:11

8 Откр. 17:9

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава