Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  16

  1 И чух от храма висок глас да казва на седемте Ангели: идете, излейте на земята седемте чаши с гнева Божий.

  2 Отиде първият Ангел, та изля на земята своята чаша; и по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи.1

  3 Вторият Ангел изля своята чаша в морето; и то стана на кръв, като кръвта на убит човек; и всичко живо в морето измря.

  4 Третият Ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв.

  5 След това чух Ангела на водите да казва: праведен си, Господи, Който си, Който си бил, и Който си свет, задето тъй си отсъдил,2

  6 понеже те проляха кръв на светии и пророци, и Ти им даде кръв да пият: заслужават това.3

  7 И чух другиго да говори от жертвеника: да, Господи, Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди.

  8 Четвъртият Ангел изля чашата си върху слънцето; и даде му се да опалва с огън човеците.

  9 И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, Който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да Му въздадат слава.

10 Петият Ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка

11 и похулиха Небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си.

12 Шестият Ангел изля чашата си в голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце.4

13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби:5

14 това са бесовски духове, които вършат личби; те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя.6

15 (Ето, Аз ида като крадец: блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, и да се не виждат срамотите му.)7

16 И ги събра на мястото, наречено по еврейски Армагедон.

17 Седмият Ангел изля чашата си на въздуха; и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се!

18 И бидоха светкавици, гръмотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откак има човеци на земята.8

19 Великият град се раздели на три части, и езическите градове паднаха; а Вавилон великий биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева Му.9

20 Всички острови изчезнаха, и планини вече се не видяха;

21 едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците; а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 9:9, Откр. 13:17

2 Откр. 4:8

3 Ис. 49:26, Мат. 23:34

4 Иер. 50:38

5 Откр. 12:9, 19:20, 20:10

6 Мат. 24:24

7 Мат. 24:46, Лук. 12:39, 2 Кор. 5:3, 1 Сол. 5:2, Откр. 3:3

8 Откр. 4:5, 8:5, 11:13

9 Иер. 25:15, Откр. 14:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава