Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  17

  1 След това дойде един от седемте Ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води;1

  2 с нея блудствуваха земните царе, и с виното на блудството й се опиха жителите на земята.2

  3 И ме отнесе духом в пустиня; и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога.3

  4 А жената беше облечена в багреница и червено, украсена със злато, драгоценни камъни и бисери; в ръка си държеше златна чаша, пълна с гнусотии и нечистота от блудството й;

  5 и на челото й бе написано името: тайна, Вавилон великий, майка на блудниците и на земните гнусотии.4

  6 Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Иисусови, и, като я видях, почудих се твърде много.

  7 И каза ми Ангелът: какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на тоя звяр, който я носи и има седем глави и десет рога.

  8 Звярът, който ти видя, беше и го няма; той ще излезе от бездната, и ще загине; и ония земни жители, чиито имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, макар и да съществува.5

  9 Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената,

10 и са седем царе, от които петима паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл; когато пък дойде, той ще трябва малко да остане.

11 И звярът, който беше и който го няма е осмий; той е от седемте, и ще загине.

12 А десетте рога, що видя, са десет царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час заедно със звяра.6

13 Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра;

14 те ще воюват против Агнеца, и Агнецът ще ги победи, защото Той е Господар на господарите и Цар на царете, и ония, които са с Него, са звани, избрани и верни.7

15 И казва ми: водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици.8

16 А десетте рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плътта й ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят,9

17 защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята Му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии.

18 И жената, която ти видя, е големият град, който царува над земните царе.10


Предишна глава Следваща глава


1 Наум 3:4

2 Иер. 51:7, Откр. 14:8, 18:3

3 1 Сол. 2:3-4, 2:7, Откр. 13:1

4 Откр. 16:19, 18:2

5 Дан. 12:1, Откр. 11:7, 13:1, 20:12

6 Дан. 7:20, Откр. 13:1

7 Дан. 7:27, Мат. 28:18, 1 Тим. 6:15, Откр. 18:8, 19:16

8 Ис. 8:7

9 Откр. 18:8

10 Откр. 16:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава