Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  2

  1 На ангела на ефеската църква напиши: тъй казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи посред седемте златни светилника:1

  2 зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите; зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци;2

  3 че си претърпял и имаш търпение, че за името Ми си се трудил и не си се уморил.3

  4 Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов.

  5 Помни, прочее, откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела; ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отместя светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.4

  6 Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.

  7 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай.5

  8 И на ангела на смирненската църква напиши: тъй казва Първият и Последният, Който биде мъртъв и оживя:6

  9 зная твоите дела, скръб и сиромашия (но ти си богат), и хулите на ония, които казват за себе си, че са иудеи, а не са, но са сатанинско сборище.7

10 Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб десетина дни. Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живота.8

11 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт.9

12 И на ангела на пергамската църква напиши: тъй казва Оня, Който държи двуострия меч;10

13 зная делата ти, и де живееш, там, дето е престолът на сатаната, и държиш името Ми, и не се отрече от вярата Ми дори в дните, когато верният Ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната.

14 Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудствуват.11

15 Тъй и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя.

16 Покай се; ако ли не, скоро ще ти дойда и ще вляза в бой против тях с меча на устата Си.12

17 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровената мана, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава.13

18 И на ангела на тиатирската църква напиши: тъй казва Син Божий, Чиито очи са като огнен пламък, и нозете подобни на лъскава мед:14

19 зная твоите дела, и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите.15

20 Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Иезавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите Ми да блудствуват и да ядат идоложертвено.16

21 И дадох й време да се покае за блудството си, но тя се не покая.

22 Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействуващите с нея - в голяма скръб, ако се не покаят за делата си;

23 и чедата й ще поразя със смърт, и всички църкви ще узнаят, че Аз съм, Който изпитвам сърца и вътрешност; и всекиму от вас ще въздам според делата му.17

24 А вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наричаните дълбини сатанински, казвам: няма да ви наложа друго бреме;

25 само това, що имате, дръжте, докле дойда.

26 И който побеждава и пази делата Ми докрай, нему ще дам власт над езичниците,18

27 и ще ги пасе с жезъл железен; като глинени съдове ще се строшат, както и Аз получих власт от Отца Си;19

28 и ще му дам утринната звезда.20

29 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.


Предишна глава Следваща глава


1 Откр. 1:16

2 1 Иоан 4:1, 2 Кор. 11:13, 2 Тим. 2:19

3 Гал. 6:9

4 Иез. 18:24, Откр. 3:3

5 Бит. 2:9, 3 Ездр. 7:58

6 Ис. 41:4, 44:6, 48:12

7 Лук. 6:20, Иак. 2:5, Рим. 2:29

8 Мат. 10:21

9 Откр. 21:8

10 Откр. 1:16, 19:21

11 Числ. 25:1, 31:16

12 Ис. 11:4, 2 Сол. 2:8, Откр. 1:16

13 Ис. 65:15, Иоан 6:33

14 Откр. 1:14-15

15 2 Кор. 9:12

16 Изх. 34:15, 1 Кор. 10:19

17 1 Царств. 16:7, Пс. 7:10, Иер. 11:20, 17:10

18 Дан. 7:22, Иоан 6:29, 1 Кор. 6:3

19 Пс. 2:9

20 2 Петр. 1:19, Откр. 22:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава