Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  20

Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  20

  1 Видях, че от небето слизаше Ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си;1

  2 той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана - и го свърза за хиляда години;2

  3 след това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не прелъстява вече народите до свършека на хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.

  4 И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят; видях и душите на обезглавените заради свидетелството Иисусово и заради словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години;3

  5 останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

  6 Блажен и свет е, който има дял в първото възкресение: над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него хиляда години.4

  7 А кога се свършат хилядата години, сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си,

  8 и ще излезе да прелъсти народите по четирите краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война; броят им е колкото морският пясък.

  9 Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град; падна от Бога огън небесен и ги погълна;5

10 а дяволът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярът и лъжепророкът; те ще бъдат мъчени денем и нощем вовеки веков.6

11 И видях голям бял престол и Седналия на него, от Чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери.7

12 След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога; отвориха се книги; отвори се и друга книга - книгата на живота; и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите, според делата си.8

13 Морето върна мъртвите, които бяха в него, смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях; и съден биде всякой според делата си;

14 а смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт.9

15 И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро.

Предишна глава Следваща глава

1 Лук. 8:31, Откр. 1:18

2 2 Петр. 2:4, Иуд. 1:6, Откр. 12:19

3 Дан. 7:9, 7:22, 8:17, Мат. 19:28, 1 Кор. 6:2, 2 Тим. 2:12, Откр. 6:11

4 Ис. 61:6, Откр. 1:6, 21:7, Иез. 38:2, 39:1, Откр. 16:14

5 Ис. 66:24, Откр. 14:10

6 Дан. 7:11, Откр. 19:20

7 2 Петр. 3:10

8 Откр. 2:23, 3:5, 13:8, 21:27

9 1 Кор. 15:26, Откр. 2:11

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава