Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  21

  1 И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше.1

  2 Тогава аз, Иоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.2

  3 И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях - техен Бог.3

  4 И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина.4

  5 И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя. И ми казва: напиши, защото тия думи са истински и верни.5

  6 След това ми рече: свърши се! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят; на жадния Аз ще дам даром от извора на живата вода.6

  7 Който побеждава, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми бъде син.7

  8 А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт.8

  9 Тогава дойде при мене един от седемте Ангели, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни язви, проговори ми и рече: дойди, ще ти покажа жената - невеста на Агнеца.9

10 Па ме отнесе духом на голяма и висока планина, и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето - от Бога,

11 и имаше Божия слава; светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис;

12 той имаше големи и високи стени, дванайсет порти, а на тях дванайсет Ангели и написани имената на дванайсетте колена на синовете Израилеви:10

13 откъм изток три порти, откъм север - три порти, откъм юг - три порти, откъм запад - три порти.

14 Стените на града имаха дванайсет основи, и върху тях - имената на дванайсетте апостоли на Агнеца.11

15 И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му.12

16 Градът е четвъртит, и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръстта и намери, че е дванайсет хиляди стадии; дължината, широчината и височината му - равни.

17 После измери стените му, които бяха сто четирийсет и четири лакти, с мярка човешка, която е и ангелска.

18 Стените му бяха съградени от яспис, а градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло.

19 Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни: първата основа - яспис, втората - сапфир, третата - халкидон, четвъртата - смарагд,13

20 петата - сардоникс, шестата - сардий, седмата - хрисолит, осмата - берил, деветата - топаз, десетата - хрисопрас, единайсетата - хиацинт, дванайсетата - аметист.

21 А дванайсетте порти бяха дванайсет бисери: всяка порта беше от по един бисер. Стъгдите на града - чисто злато като прозрачно стъкло.

22 Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм.

23 И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила, и светило му е Агнецът.14

24 И спасените народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в него своята слава и чест.15

25 И портите му няма да се заключват денем; а нощ не ще има там.16

26 И ще принесат в него славата и честта на народите;

27 и няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца.17


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 65:17, 2 Петр. 3:13

2 Ис. 62:1, 54:5, 2 Кор. 11:2, Гал. 4:26, Евр. 12:22, Откр. 3:12

3 Лев. 26:12, Иез. 43:7

4 Ис. 25:8, 35:10, Откр. 7:17

5 Ис. 43:19, 2 Кор. 5:17

6 Откр. 1:8, 1:10, 22:13

7 Евр. 8:10

8 1 Кор. 6:9, Гал. 5:19, 5:21

9 Откр. 15:1, 19:7

10 Иез. 48:31

11 Мат. 16:19, Гал. 2:9, Еф. 2:20

12 Иез. 40:3

13 Изх. 28:17, Ис. 54:11

14 Ис. 60:19, Откр. 22:5

15 Ис. 60:3, 60:5

16 Ис. 60:11, 60:20, Откр. 22:5

17 Ис. 35:8, Откр. 20:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава