Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  22

  1 И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца.1

  2 Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите.2

  3 И не ще има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града; Неговите раби ще Му служат

  4 и ще видят лицето Му, а името Му ще бъде на челата им.3

  5 И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява; и ще царуват вовеки веков.4

  6 И рече ми: тия думи са верни и истински; Господ, Бог на светите пророци, изпрати Ангела Си, за да покаже на Своите раби, какво трябва да стане наскоро.5

  7 Ето, ида скоро: блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга.6

  8 И аз, Иоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на Ангела, който ми казваше това;

  9 а той ми казваше: стой, не прави това! понеже аз съм съслужител твой и на братята ти пророци и на ония, които пазят думите на тая книга; Богу се поклони.7

10 И ми каза: не запечатвай пророчествените думи на тая книга, понеже времето е близко.8

11 Неправедният нека върши още неправда; нечистият нека се още скверни; праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява.9

12 Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му.10

13 Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният.11

14 Блажени са, които изпълняват заповедите Му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите.12

15 А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа.13

16 Аз, Иисус, изпратих Своя Ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светла звезда.14

17 И Духът и невестата казват: дойди! и който чува, да каже: дойди! и който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.15

18 И аз свидетелствувам всекиму, който слуша пророчествените думи на тая книга: ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга;16

19 и ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга.

20 Който свидетелствува за това, казва: да, ида скоро! Амин, да, дойди, Господи Иисусе!

21 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 47:1, Зах. 14:8, Откр. 4:6

2 Иез. 47:12, Откр. 2:7

3 Мат. 5:8, 1 Иоан 3:2, 1 Кор. 13:12

4 Ис. 60:19, Откр. 21:23

5 Откр. 1:1, 19:9, 21:5

6 Откр. 1:3, 3:11

7 Откр. 19:10

8 Откр. 1:3

9 Иез. 3:27, Дан. 12:10, 2 Тим. 3:13

10 Откр. 20:12

11 Откр. 1:8

12 Откр. 2:7

13 Еф. 5:5, Фил. 3:2, Откр. 21:8

14 Числ. 24:17, 2 Петр. 1:19, Рим. 15:12, Откр. 2:28

15 Ис. 55:1, Иоан 7:37, Откр. 21:6

16 Втор. 4:2, 12:32, Притч. 30:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава