Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  3

  1 И на ангела на сардийската църква напиши: тъй казва Оня, Който има седемте духове Божии и седемте звезди: зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртъв.

  2 Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог.1

  3 Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец, и няма да узнаеш, в кой час ще дойда върху тебе.2

  4 Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.3

  5 Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи, и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите Ангели.4

  6 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.

  7 И на ангела на филаделфийската църква напиши: тъй казва Светият, Истинният, Оня, Който има ключа Давидов, Който отваря, и никой не ще затвори, - затваря, и никой не ще отвори:5

  8 зная твоите дела; ето, дадох ти врата отворени, и никой не може да ги затвори; ти имаш малка сила и запази словото Ми и се не отрече от името Ми.6

  9 Ето, ще дам от сатанинското сборище ония, които казват за себе си, че са иудеи, а не са, но лъжат, - ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че Аз те обикнах.7

10 Понеже ти запази словото на търпението Ми, и Аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята.8

11 Ето, ида скоро; дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти.9

12 Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на Моя Бог, и той няма вече да излезе вън; и ще напиша върху него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, на новия Иерусалим, който слиза от небето от Моя Бог, и Моето ново име.10

13 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.

14 И на ангела на лаодикийската църква напиши: тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание:11

15 зная твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, дано да беше студен или горещ!

16 Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си.

17 Защото казваш: богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол, -12

18 съветвам те да си купиш от Мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш; и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш.13

19 Които Аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай.14

20 Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.15

21 На оногова, който побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.16

22 Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 33:7, Мат. 24:42

2 2 Петр. 3:10, 1 Сол. 5:2, Откр. 16:15

3 Откр. 6:11, 7:9, 19:8

4 Лук. 10:20, Фил. 4:3

5 Иов 12:14, Ис. 22:22, Лук. 1:32, Откр. 1:18

6 1 Кор. 16:9, Кол. 4:3

7 Ис. 49:23, 60:14

8 2 Петр. 2:9, 1 Кор. 10:13

9 Откр. 2:10

10 Евр. 12:22, Откр. 2:17, 14:1

11 Кол. 1:15

12 Ос. 12:8, 1 Кор. 4:8

13 Откр. 7:13, 16:15, 19:8

14 Притч. 3:12, Евр. 12:5

15 Пес. на песн. 5:2, Иоан 14:23

16 Мат. 19:28, Откр. 1:6, 2:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава