Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  5

  1 И видях в десницата на Оногова, Който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.1

  2 И видях силен Ангел, който викаше с висок глас: кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й?

  3 И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа.

  4 И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа.

  5 И един от старците ми рече: не плачи; ето, лъвът, който е от Иудиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте й печата.2

  6 Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни и сред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя.3

  7 Той дойде и взе книгата от десницата на Оногова, Който седеше на престола.

  8 И когато взе книгата, четирите животни и двайсет и четирите старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите;

  9 и пееха нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото Ти бе заклан и със Своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе,4

10 и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; и ще царуваме на земята.5

11 След това видях и чух гласа на много Ангели около престола и около животните и старците (и броят им беше много милиони),6

12 които говореха с висок глас: достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението.

13 И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори: на Оногова, Който седи на престола, и на Агнеца - благословение и чест, слава и владичество вовеки веков.7

14 И четирите животни казваха: амин. И двайсет и четирите старци паднаха и се поклониха на Живеещия вовеки веков.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 29:11

2 Бит. 49:9, Ис. 11:1, 11:10, Рим. 15:12

3 Ис. 53:7, 1 Петр. 1:19

4 Деян. 20:28

5 Изх. 19:6, 1 Петр. 2:9

6 Дан. 7:10, Евр. 12:22

7 Фил. 2:10, Откр. 7:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава