Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  6

  1 И видях, когато Агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на гръмотевица: дойди и гледай!

  2 И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък; и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи.1

  3 А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: дойди и гледай!

  4 И излезе друг кон, риж; и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват; и даден му бе голям меч.

  5 А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: дойди и гледай! И видях, ето вран кон, и върху него ездач с къпони в ръка.2

  6 И чух глас среди четирите животни, който говореше: хиникс3 жито за динарий, и три хиникса ечемик за динарий; ала дървеното масло и виното да не повредиш.

  7 А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: дойди и гледай!

  8 И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше смърт; и адът следваше подире му; и им се даде власт над четвъртата част на земята - да умъртвяват с меч и глад, с мор и със земни зверове.4

  9 А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за словото Божие и за свидетелството, що имаха;

10 и викаха с висок глас, думайки: докога, Владико Светий и Истинний, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята?5

11 И всекиму от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те.6

12 И видях, когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв;7

13 звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини;

14 и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си;8

15 и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали,

16 казвайки на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Оногова, Който седи на престола, и от гнева на Агнеца,9

17 защото дойде великият ден на гнева Му, и кой може устоя?


Предишна глава Следваща глава


1 Откр. 19:11

2 Откр. 5:9

3 Гръцка мярка - около 1 кг (324 драма).

4 Иез. 14:21

5 Лук. 18:7, Откр. 19:2

6 Откр. 3:5, 7:9

7 Мат. 24:29

8 Ис. 34:4, Евр. 1:11-12

9 Ис. 2:19, Ос. 10:8, Лук. 23:30, Откр. 9:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава