Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  8

  1 Когато сне седмия печат, настана тишина на небето, около половина час.

  2 И видях седемте Ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби.1

  3 Тогава дойде друг Ангел със златна кадилница и застана пред жертвеника; и му се даде много тамян, та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола.2

  4 Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на Ангела пред Бога.3

  5 Ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от жертвеника и я хвърли на земята; тогава се появиха гласове, гръмотевици, светкавици и трус.4

  6 И седемте Ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.

  7 Първият Ангел затръби, и се появи град и огън, смесени с кръв, и паднаха на земята; и третата част от дърветата изгоря, и всичката зелена трева изгоря.

  8 Затръби и вторият Ангел, и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето; и третата част от морето стана на кръв,

  9 и умря третата част от морските твари, които имаха душа; и третата част от корабите загина.

10 Затръби и третият Ангел, и от небето падна голяма звезда, горяща като светило, и падна върху третата част на реките и върху водните извори;

11 и името на тая звезда е пелин; и третата част от водите стана на пелин, и много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили.

12 Затръби и четвъртият Ангел, и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечината и третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та третата част на деня, както и на нощта, да не свети.

13 И видях и чух един Ангел, да хвърка посред небето и да вика с висок глас: горко, горко, горко на живеещите по земята от останалите тръбни гласове на тримата Ангели, които ще тръбят.


Предишна глава Следваща глава


1 Тов. 12:15, Мат. 18:10

2 Откр. 5:8, 6:9

3 Пс. 140:2

4 Откр. 11:19, 16:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава