Откровение на св. Иоана Богослова - Глава  9

  1 Затръби и петият Ангел, и видях звезда, паднала от небето на земята; и даде й се ключът от кладенеца на бездната:

  2 тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца като дим от голяма пещ; слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца.

  3 И от дима излязоха скакалци по земята, и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии.

  4 И им се каза, да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си.1

  5 И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат пет месеца; и мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ужили човека.

  6 В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят; ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях.2

  7 По своя вид скакалците приличаха на коне, стегнати за война; на главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки;

  8 имаха коси като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове;3

  9 имаха брони като брони от желязо; шумът пък на крилете им бе като шум от колесници с много коне, кога тичат на война;4

10 имаха опашки като у скорпии, а на опашките им имаше жила, и дадена им бе власт да пакостят на човеците пет месеца.

11 За цар над себе си имаха ангела на бездната; името му по еврейски е: Авадон, а по гръцки - Аполион5.

12 Едното "горко" мина, ето, след него идат още две "горко".

13 И шестият Ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, що е пред Бога;

14 гласът говореше на шестия Ангел, у когото беше тръбата: освободи четирите Ангела, вързани при голямата река Ефрат.

15 И бидоха освободени четирите Ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият третината от човеците.

16 Броят на конните войски беше двеста милиона; и чух броя им.

17 И тъй, видях конете във видението и ездачите им, облечени в брони огнени, хиацинтови и жупелни; главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел.

18 От тия три язви - огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря третината от човеците;

19 защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им - прилични на змии, имаха глави, с които пакостяха.

20 И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;

21 и не се покаяха за убийствата си, нито за магьосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 12:23, Иез. 9:4, Откр. 7:3

2 Иов 3:21, Ис. 2:19, Ос. 10:8, Лук. 23:30

3 Иоил 1:6

4 Иоил 2:5

5 Губител.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава