Книгата Рут - Глава  3

  1 И каза й Ноемин, свекърва й: дъще, не бива ли да ти потърся прибежище, за да добруваш?1

  2 Ето, Вооз, с чиито слугини беше ти, е наш роднина; тая нощ той отвява ечемик на гумното;2

  3 прочее, умий се, намажи се, премени се и иди на гумното, но му се не показвай, докле не свърши да яде и пие;3

  4 а кога си легне да спи, научи се за мястото, дето ще легне; тогава иди, отвий го откъм нозете му и легни; той ще ти каже, какво да правиш.

  5 Рут й рече: ще сторя всичко, що ми каза.4

  6 И отиде на гумното и стори всичко тъй, както й поръча свекърва й.

  7 Вооз се наяде и напи, и развесели сърцето си, и отиде, та легна да спи до купена. И тя отиде полекичка, отви го откъм нозете му и легна.

  8 По среднощ той се стресна, подигна се, и ето, при нозете му лежи жена.

  9 И каза й (Вооз): коя си ти? Тя отговори: аз съм Рут, твоя рабиня, простри крилото си над твоята рабиня, защото си ми сродник.5

10 Вооз каза: благословена да си от Господа (Бога), дъще! Тая си последна милост ти извърши по-добре от първата, като не отиде да търсиш момци, бедни или богати;6

11 затова не бой се, дъще! аз ще сторя за тебе всичко, що ти каза; защото при всяка вратня у моя народ знаят, че ти си добродетелна жена;

12 ако и да е вярно, че съм ти сродник, но има друг сродник, по-близък от мене;

13 пренощувай тая нощ; а утре, ако той те вземе, добре, нека те вземе; ако ли не те вземе, аз ще те взема; жив е Господ! Спи до утре.

14 И преспа тя при нозете му до заранта и стана, преди да могат да се разпознават един друг. И каза Вооз: нека се не знае, че е дохождала жена на гумното.7

15 И рече й: дай наметалото, що е на тебе, подръж го. Тя държеше, и той (й) отмери шест мери ечемик, натовари я и си отиде в града.

16 А Рут дойде при свекърва си. Тя (я) попита: какво има, дъще? Тя и разправи всичко, що бе сторил за нея оня човек.

17 И каза (й): той ми даде тия шест мери ечемик и ми рече: не отивай с празни ръце при свекърва си.

18 Тя й каза: почакай, дъще, докле узнаеш, как ще се свърши работата; защото тоя човек няма да се успокои, докле не свърши днес тая работа.8


Предишна глава Следваща глава


1 Рут 1:9

2 Рут 2:8

3 2 Царств. 12:20, 2 Парал. 28:15, Пс. 103:15

4 Изх. 19:8, Тов. 5:1

5 Иез. 16:8, Втор. 25:5

6 Съд. 17:2, Рут 2:20

7 2 Кор. 8:21

8 2 Кор. 1:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава