Книгата Рут - Глава  4

  1 Вооз излезе пред градските порти и там седна. И ето, минава оня сродник, за когото Вооз бе говорил. И (Вооз) му каза: отбий се и седни тук. Той се отби и седна.1

  2 Вооз взе десетима от градските стареи и каза: седнете тук. И те седнаха.2

  3 И Вооз каза на сродника: Ноемин, която се върна от Моавските поля, продава дела от нивата, който принадлежи на брата ни Елимелеха;3

  4 аз реших да ти обадя и кажа: купи го пред седналите тук и пред старейшините на моя народ; ако искаш да го откупиш, откупи го; ако ли не рачиш да го откупиш, кажи ми, та да зная, защото освен тебе, няма кой да го откупи, а след тебе съм аз. Той отговори: аз ще го откупя.4

  5 Вооз рече: щом купуваш нивата от Ноемин, трябва да купиш и от моавката Рут, жена на умрелия, и трябва да се ожениш за нея, за да възстановиш името на умрелия в дела му.5

  6 А оня сродник отговори: аз не мога да я взема, за да си не разваля дела; вземи я ти, защото аз не мога да я взема.

  7 Изпреди у Израиля, кога се откупуваше и разменяваше нещо, за потвърждение имаше такъв обичай: единият събуваше обувката си и я даваше на другия (който приемаше правото на сродник), и това служеше за свидетелство у Израиля.6

  8 И оня сродник каза на Вооза: купи си го. И събу обувката си (и му я подаде).

  9 И Вооз каза на старейшините и на целия народ: вие сте сега свидетели, че аз купувам от Ноемин всичко Елимелехово и всичко Хилеоново и Махлоново;

10 също тъй взимам за жена и моавката Рут, Махлоновата жена, за да възстановя името на умрелия в дела му, та да не изчезне името на умрелия между братята му и от вратата на пребивалището му: вие сте днес свидетели на това.7

11 И целият народ, що беше при градските порти, и старейшините казаха: ние сме свидетели. Да даде Господ, щото жената, която влиза в къщата ти, да бъде като Рахил и като Лия, които и двете въздигнаха дома Израилев; придобивай богатство в Ефрат, и нека се слави името ти във Витлеем;8

12 и домът ти да бъде като дома на Фареса, когото Тамар роди на Иуда, от семето, което Господ ще ти даде от тая млада жена.9

13 И Вооз взе Рут, и тя му стана жена. И той влезе при нея, и Господ й даде, та зачена и роди син.10

14 И думаха жените на Ноемин: да бъде благословен Господ, че те не остави днес без наследник! И нека бъде славно името му в Израиля.

15 Той ще ти бъде утеха и прехрана в старините ти, защото е рожба на снаха ти, която те обича, която за тебе струва повече от седем сина.11

16 И Ноемин взе детето и го носи в прегръдките си и му беше бавачка.

17 Съседките му дадоха име, като казваха: "на Ноемин се роди син", и го нарекоха Овид. Той е баща на Иесея, Давидов баща.12

18 И ето родът Фаресов: Фарес роди Есрома;13

19 Есром роди Арама; Арам роди Аминадава;

20 Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;14

21 Салмон роди Вооза; Вооз роди Овида;

22 Овид роди Иесея; Иесей роди Давида.15


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 35:12, Рут 3:12

2 3 Царств. 21:8

3 Лев. 25:25

4 Иер. 32:7

5 Втор. 25:5-6

6 Втор. 25:9

7 Втор. 25:6, Мат. 22:24

8 Лук. 24:48, Бит. 16:2, 29:31

9 Бит. 38:29

10 Пс. 126:3

11 Бит. 45:11, 1 Царств. 18:3, Пс. 54:23

12 Мат. 1:5-6

13 1 Парал. 2:5, Мат. 1:3

14 Числ. 7:12

15 1 Царств. 16:11, 17:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава