Първа книга Царства - Глава  11

  1 И (след месец време) дойде амонитецът Наас и обсади Иавис Галаадски. И всички иависки жители рекоха Наасу: сключи с нас съюз, и ние ще ти служим.1

  2 И амонитецът Наас им рече: ще сключа с вас съюз, но с условие, да извадя всекиму от вас дясното око и чрез това да хвърля безчестие върху цял Израил.2

  3 Иависките старейшини му рекоха: дай ни срок седем дена, да пратим пратеници по всички израилски предели, и, ако никой не ни помогне, ще ти се предадем.

  4 И пратениците дойдоха в Гива Саулова и разказаха на народа гласно тия думи; и цял народ викна та заплака.

  5 И ето, Саул идеше от нива след воловете и рече: какво е станало с народа, та плаче? И Му разказаха думите на иависките жители.

  6 И Дух Божий слезе върху Саула, когато чу тия думи, и силно се разгневи;3

  7 и взе двой волове, разсече ги на части и прати по всички израилски предели чрез ония пратеници, обявявайки, че тъй ще бъде постъпено с воловете на всекиго, който не тръгне след Саула и Самуила. И страх Господен нападна върху народа, и потеглиха всички като един човек.4

  8 Саул ги прегледа във Везек, и се намериха синове Израилеви триста хиляди и мъже Иудини - трийсет хиляди.5

  9 И рекоха на дошлите пратеници: тъй кажете на жителите на Иавис Галаадски: утре ще имате помощ, щом припече слънце. И пратениците дойдоха и обадиха на иависките жители, и те се зарадваха.

10 И иависките жители рекоха (Наасу): утре ще ви се предадем, и правете с нас, каквото искате.

11 На следния ден Саул раздели народа на три дружини, и те се промъкнаха сред стана по утринната стража и до дневния пек поразиха амонитци; другите амонитци се пръснаха тъй, че от тях не останаха ни двама наедно.6

12 Тогава народът рече на Самуила: кои казваха: Саул ли ще царува над нас? Дайте тия човеци, и ние ще ги убием.7

13 Но Саул рече: на днешния ден не бива никой да се убива, защото днес Господ извърши спасение в Израиля.8

14 И Самуил рече на народа: да идем в Галгал и да осветим там царството.9

15 И целият народ отиде в Галгал и поставиха там Саула за цар пред Господа, в Галгал, и принесоха там мирни жертви пред Господа. И се веселиха там твърде много Саул и всички израилтяни.10


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 21:8, 1 Царств. 12:12, Ам. 1:13

2 Иер. 39:7

3 Съд. 14:6, 15:14, 1 Царств. 16:13

4 1 Царств. 10:26

5 Съд. 1:4

6 Съд. 7:16

7 1 Царств. 10:27

8 2 Царств. 19:22

9 1 Царств. 10:8

10 1 Царств. 12:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава