Първа книга Царства - Глава  12

  1 И Самуил рече на целия Израил: ето аз послушах вашия глас във всичко що ми говорихте, и поставих ви цар,1

  2 и ето, царят върви пред вас; а аз остарях и побелях; и синовете ми са с вас. Аз пък вървях пред вас от младини доднес;2

  3 ето ме: свидетелствувайте против мене пред Господа и пред Неговия помазаник, кому съм взел вола, кому съм взел осела, кого съм обидил и кого съм притеснил, от кого съм взел дар и затворил очи спрямо делото му, - и аз ще ви го върна.3

  4 И отговориха: ти не си ни обиждал, нито си ни притеснявал и от никого нищо не си взел.

  5 И той им рече: свидетел против вас е Господ, свидетел е и помазаникът Му в тоя ден, че не намерихте нищо против мене. И те отговориха: свидетел е.

  6 Тогава Самуил рече на народа: свидетел е Господ, Който постави Моисея и Аарона и Който изведе вашите отци из Египетската земя.

  7 А сега застанете, и аз ще се съдя с вас пред Господа за всички благодеяния, които Той направи вам и на отците ви.

  8 Когато Иаков дойде в Египет, и бащите ви завикаха към Господа, Господ прати Моисея и Аарона, и те изведоха бащите ви из Египет и ги поселиха на това място.4

  9 Но те забравиха Господа, своя Бог, и Той ги предаде в ръцете на Сисара, асорски военачалник, и в ръцете на филистимци и в ръцете на моавския цар, които воюваха против тях.5

10 Но когато викнаха към Господа и рекоха: "съгрешихме, защото оставихме Господа и почнахме да служим на Вааловци и Астарти, избави ни сега от ръцете на враговете ни, и ние ще служим на Тебе",

11 тогава Господ прати Иероваала и Варака, Иефтая и Самуила и ви избави от ръцете на околните ви врагове, и вие живяхте безопасно.6

12 Но като видяхте, че амонитският цар Наас иде против вас, вие ми казахте: "не, нека цар царува над нас", когато Господ, вашият Бог, е ваш цар.7

13 И тъй, ето царя, когото избрахте, когото искахте; ето, Господ ви постави цар.

14 Ако се боите от Господа и Му служите, ако слушате гласа Му и не се противите на заповедите Господни, вие и царят ви, който царува над вас, и вървите след Господа, вашия Бог (то ръката Господня няма да бъде против вас);8

15 ако пък не слушате гласа Господен и почнете да се противите на заповедите Господни, ръката на Господа ще бъде против вас, както беше против бащите ви.9

16 Сега станете и погледнете великото дело, което Господ ще извърши пред очите ви:

17 нали сега е пшеничена жетва? Но аз ще призова Господа, и Той ще прати гръм и дъжд, и вие ще узнаете и видите, колко голям е грехът, който сте направили пред очите на Господа, искайки за себе си цар.10

18 И Самуил призова Господа, и Господ прати гръм и дъжд в оня ден; и цял народ се много уплаши от Господа и Самуила.

19 И целият народ рече на Самуила: помоли се за рабите си пред Господа, твоя Бог, за да не умрем; защото към всичките си грехове прибавихме още един грях, когато искахме за себе си цар.11

20 И отговори Самуил на народа: не се бойте, вие сторихте тоя грях, но само не отстъпвайте от Господа, и служете Господу от все сърце12

21 и не отивайте подир нищожни богове, които не ще ви принесат полза и не ще ви избавят, понеже са нищо;13

22 а Господ няма да остави народа Си заради Своето велико име, понеже Господу беше угодно да ви избере за Свой народ;

23 също и аз няма да си допусна грях пред Господа, да престана да се моля за вас, и ще ви показвам добрия и правия път;14

24 само бойте се от Господа и Му служете истински от всичкото си сърце, защото видяхте, какви велики дела извърши Той с вас;15

25 ако пък вършите зло, то и вие и царят ви ще загинете.16


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 8:7, 11:15

2 Числ. 27:17

3 Сир. 46:22, Деян. 20:33

4 Бит. 46:6

5 Съд. 4:2

6 Съд. 4:6, 6:14, 11:11, 1 Царств. 7:10

7 1 Царств. 8:5

8 Втор. 7:12

9 Втор. 1:26, 2:15

10 1 Царств. 8:7, Притч. 26:1

11 Изх. 20:19

12 Втор. 6:5, 6:13, 17:11, Евр. 11:32

13 Лев. 19:14, Иер. 3:23, 1 Кор. 8:4

14 1 Царств. 7:8, 3 Царств. 8:36

15 4 Царств. 17:39

16 Ис. 24:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава