Първа книга Царства - Глава  15

  1 След това Самуил рече на Саула: Господ ме прати да те помажа за цар над Неговия народ, над Израиля; сега чуй гласа Господен.1

  2 Тъй говори Господ Саваот: спомних си онова, което Амалик стори на Израиля, как той му се изпречи на пътя, когато тоя идеше из Египет;2

  3 иди сега и порази Амалика (и Иерима) и изтреби всичко негово (не взимай за себе си нищо от тях, а унищожи и предай на заклятие всичко негово); не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овца, от камила до осел.

  4 Па събра Саул народа и го преброи в Телаим; оказаха се двеста хиляди израилтяни пешаци и десет хиляди от Иудино коляно.

  5 И дойде Саул до Амаликов град и постави засада в долината.3

  6 И рече Саул на кинейци: идете, отделете се, излезте изсред амаликци, за да не ви погубя с тях, понеже вие показахте благосклонност към всички израилтяни, когато идеха из Египет. И кинейци се отделиха изсред амаликци.4

  7 И Саул разби Амалика от Хавила до околностите на Сур, що е пред Египет;5

  8 и улови жив амаликския цар Агага, а народа цял изтреби с меч (и Иерима умъртви).

  9 Но Саул и народът пощадиха Агага и най-добрите овци, волове и угоени агнета, и всичко добро, като не искаха да ги изтребят, а изтребиха всичко лошо и нищожно.

10 И биде слово от Господа към Самуила такова:

11 жаля, че поставих Саула за цар, понеже той се отвърна от Мене и не изпълни думата Ми. Натъжи се Самуил и вика към Господа цяла нощ.6

12 А сутринта рано Самуил стана и отиде да срещне Саула. И обадиха на Самуила, че Саул ходил на Кармил и там си поставил паметник, (но оттам върнал колесницата) и слязъл в Галгал.7

13 Когато Самуил дойде при Саула, Саул му рече: благословен да си от Господа; аз изпълних думата Господня.8

14 И Самуил рече: а какво е това блеене на овци в ушите ми и мукане на волове, що чувам?

15 Саул отговори: докараха ги от Амалика, защото народът пощади най-добрите овци и волове за жертвоприношение на Господа, твоя Бог; а другото изтребихме.

16 Самуил каза на Саула: почакай, ще ти обадя, какво ми каза Господ нощес. И Саул му рече: казвай.

17 И Самуил каза: не беше ли ти малък в своите очи, когато стана глава на Израилевите колена, и Господ те помаза за цар над Израиля?9

18 И Господ те изпрати на път и рече: иди предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш.10

19 Защо тогава ти не послуша гласа Господен, а се хвърли по плячка и направи зло пред очите на Господа?

20 Саул отговори Самуилу: аз послушах гласа Господен и отидох в пътя, където ме прати Господ, и доведох амаликския цар Агага, а амаликци изтребих;

21 а от плячката, овци и волове, народът взе най-доброто от заклетото, за да принесе жертва на Господа, твоя Бог, в Галгал.

22 Самуил отговори: нима всесъженията и жертвите са толкова приятни Господу, колкото и послушанието на гласа Господен? Послушанието е по-добро от жертва, и покорството - по-добро от овнешка тлъстина;11

23 защото непокорството е също такъв грях, какъвто е магьосничеството, и упорството е също като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, то и Той те отхвърли, за да не бъдеш цар (над Израиля).12

24 И Саул каза на Самуила: съгреших, понеже пристъпих заповедта Господня и твоята дума; но аз се уплаших от народа и послушах гласа им;13

25 а сега снеми от мене моя грях и се върни с мене, за да се поклоня на Господа (твоя Бог).

26 А Самуил отговори на Саула: няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли думата Господня, и Господ тебе отхвърли, за да не бъдеш цар над Израиля.14

27 Самуил се обърна да си иде. Но Саул се хвана за края на дрехата му и я раздра.

28 Тогава Самуил рече: днес Господ изтръгна царството Израилево от тебе и го даде на твоя ближен, който е по-добър от тебе.15

29 Верният Израилев неправда няма да каже, нито ще се разкае, понеже Той не е човек, та да се разкае.16

30 И рече Саул: съгреших; но стори ми сега чест пред старейшините на моя народ и пред Израиля, и се върни с мене, и аз ще се поклоня на Господа, твоя Бог.17

31 Самуил се върна след Саула, и Саул се поклони Господу.

32 След това Самуил рече: доведете ми амаликския цар Агага. И Агаг, разтреперан, се приближи до него, и рече Агаг: горчилото на смъртта, навярно, е отминало!

33 Но Самуил рече: както мечът ти лишаваше жени от деца, тъй и майка ти между жените нека бъде лишена от син. И разсече Самуил Агага пред Господа в Галгал.18

34 Самуил отиде в Рама, а Саул отиде у дома си в Гива Саулова.

35 И Самуил вече се не видя със Саула до деня на смъртта си; но Самуил тъгуваше за Саула, понеже Господ бе се разкаял, че възцари Саула над Израиля.19


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 10:1

2 Изх. 17:8

3 Иис. Нав. 8:4

4 Числ. 10:29, Съд. 1:16

5 Числ. 24:20

6 Бит. 6:6-7

7 Иис. Нав. 15:55, 2 Царств. 18:18

8 1 Царств. 23:21

9 1 Царств. 9:21

10 Бит. 13:13, Пс. 25:9

11 Сир. 4:15, Ос. 6:6, Мат. 9:13, 12:7

12 1 Парал. 10:13

13 Изх. 32:22

14 1 Царств. 16:1

15 1 Царств. 28:17

16 Числ. 23:19, Ос. 11:9

17 Дан. 9:7, Марк. 12:17, Иоан 5:44

18 Иер. 31:15, 3 Царств. 18:40

19 1 Царств. 16:1, 4 Царств. 8:29, Рим. 9:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава