Първа книга Царства - Глава  2

  1 И молеше се Ана и думаше: зарадва се сърцето ми в Господа; въздигна се рогът ми чрез моя Бог; широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се радвам поради спасението Ти.1

  2 Никой не е тъй свет като Господа; защото няма друг, освен Тебе; и няма твърдиня като нашия Бог.2

  3 Не продължавайте да говорите думи надменни; дръзки думи да не излизат из устата ви; защото Господ е Бог на знанието, и делата Му са обмислени.

  4 Лъкът на силните се пречупва, а слабите се със сила препасват;3

  5 ситите работят за хляб, а гладните почиват; дори безплодната ражда седем пъти, а многодетната изнемощява.4

  6 Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда;5

  7 Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига.6

  8 От праха Той подига бедния, от калта възвишава сиромаха, като го туря да седне с велможите, и им дава в наследство престола на славата; защото у Господа са основите на земята, и Той върху тях утвърди вселената.7

  9 Стъпките на Своите светии Той пази, а беззаконните изчезват в тъмнината; защото не чрез сила човек е як.8

10 Господ ще затрие, които се препират с Него; от небесата ще загърми върху тях. (Господ е свет. Да се не хвали мъдрият с мъдростта си, да се не хвали силният със силата си, да се не хвали богатият с богатството си, но оня, който желае да се хвали, нека се хвали с това, че разумява и знае Господа.) Господ ще съди краищата на земята, ще даде сила на Своя цар и ще въздигне рога на помазаника Си.9

11 (И оставиха там Самуила пред Господа.) Елкана замина за Рама у дома си, а момчето остана да служи Господу при свещеник Илия.

12 А синовете на Илия бяха лоши човеци; те не познаваха Господа10

13 и дълга на свещениците спрямо народа. Когато някой принасяше жертва, слугата на свещеника дохождаше с вилица в ръка, докле се вареше месото,11

14 и я спущаше в котела, или в котлето, или в тигана, или в гърнето, и каквото извади вилицата, това вземаше за себе си свещеникът. Тъй постъпваха те с всички израилтяни, които дохождаха там в Силом.12

15 Дори преди да са изгорили тлъстината, слугата на свещеника дохождаше и казваше на оногова, който принасяше жертва: дай месо за печено на свещеника; той няма да вземе от тебе варено месо, а дай сурово.13

16 И ако някой му речеше: "нека първом изгорят тлъстината, както му е редът, и после си вземи, колкото душа ти пожелае", той казваше: не, сега дай, ако ли не, със сила ще взема.

17 И грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа, защото те отклоняваха от жертвоприношения Господу.14

18 А момчето Самуил служеше пред Господа, като обличаше ленен ефод.

19 Горната му дрешка правеше майка му и му я донасяше всяка година, когато дохождаше с мъжа си, за да принесе отредената жертва.

20 Илий благослови Елкана и жена му и рече: да ти даде Господ деца от тая жена вместо онова, което ти подари Господу! И заминаха за своето място.

21 И посети Господ Ана, и тя зачена и роди още три сина и две дъщери; а момчето Самуил растеше при Господа.15

22 Илий пък беше твърде стар и чуваше всичко, що правеха синовете му с всички израилтяни, и че те спят с жените, които се събират при входа в скинията на събранието.

23 И им рече: защо правите такива работи? Защото чувам лоши думи за вас от целия народ (Господен).

24 Не, деца мои, не са добри слуховете, които чувам (за вас; недейте прави тъй, понеже не са добри слуховете, които чувам); вие развращавате народа Господен;

25 ако човек съгреши против човека, ще се помолят Богу за него; но ако човек съгреши против Господа, кой ще бъде ходатай за него? Ала те не слушаха гласа на баща си, защото Господ вече бе решил да ги предаде на смърт.16

26 А момчето Самуил все повече и повече растеше и напредваше в благоволение пред Господа и пред човеците.

27 И дойде един човек Божий при Илия и му рече: тъй казва Господ: не открих ли се на бащиния ти дом, когато те бяха още в Египет, в дома на фараона?17

28 и от всички колена Израилеви не Си ли избрах него за свещеник, за да пристъпя към Моя жертвеник, да кади тамян, да носи ефод пред Мене? Не дадох ли Аз на бащиния ти дом от всички с огън изгаряни жертви на синовете Израилеви?18

29 А вие защо тъпчите с нозе жертвите Ми и хлебните Ми приноси, които съм заповядал да се принасят в Моето жилище, и защо предпочиташ синовете си пред Мене, като се гоиш от начатъците на всички приноси от Моя народ Израиля?

30 Затова Господ Бог Израилев казва тъй: Аз бях рекъл тогава: домът ти и домът на баща ти ще ходят пред лицето Ми навеки; но сега Господ казва: да не бъде тъй, защото Аз ще прославя ония, които Мене прославят, а ония, които Ме безславят, ще бъдат посрамени.19

31 Ето, настъпват дни, в които ще пресека мишцата ти и мишцата на бащиния ти дом, тъй че (никога) няма да има старец в твоя дом;20

32 и ти ще видиш злополуката на Моето жилище, при всичко че Господ прави добрини на Израиля, и през всички дни не ще има старец в твоя дом.21

33 Аз няма да отстраня всичките твои от жертвеника Си, та да изнурявам очите ти и измъчвам душата ти; но цялото потомство на дома ти ще умира в средна възраст.22

34 И ето ти личба, която ще стане с двамата ти сина Офни и Финеес: и двамата ще умрат в един ден.23

35 И ще си поставя верен свещеник; той ще постъпва по сърце Ми и по душа Ми; и неговия дом ще направя твърд, и той ще ходи пред Моя помазаник през всички дни;24

36 и всеки, който остане от дома ти, ще дойде да му се кланя за гера сребро и късче хляб и ще каже: зачисли ме към някоя левитска длъжност, за да имам прехрана.25


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 1:47, 1:69, Пс. 91:11

2 Мат. 19:17, Изх. 15:11

3 Лук. 1:52

4 Лук. 1:53

5 Втор. 32:29, Тов. 13:2, Прем. 16:13

6 Сир. 11:21

7 Пс. 112:7

8 Пс. 146:6

9 Ис. 45:9

10 13:13

11 Изх. 29:27, Лев. 7:31, Иез. 46:24

12 Лев. 7:34

13 Лев. 3:3

14 Рим. 2:24, 2 Кор. 6:3

15 Лук. 1:80, 2:40, 2:52

16 Числ. 15:30, 3 Царств. 12:16

17 Изх. 4:27, Деян. 7:25

18 Лев. 7:34, 10:14

19 Изх. 28:1, 28:43, 29:9, Мал. 2:9

20 3 Царств. 2:27

21 3 Царств. 2:26-27, 2:35

22 Пс. 101:24, 111:10

23 1 Царств. 4:11

24 Числ. 25:13, 2 Царств. 8:17, 1 Парал. 29:22

25 3 Царств. 2:27, Иез. 44:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава