Първа книга Царства - Глава  20

  1 Давид побягна от Нават, който е в Рама, и дойде та рече на Ионатана: що сторих аз, в що съм крив, с какво съгреших пред баща ти, та търси душата ми?1

  2 Отговори му (Ионатан): не, ти няма да умреш; ето, баща ми не върши нищо, било голямо, било малко, без да яви на ушите ми; защо баща ми ще крие от мене това нещо? Това няма да бъде.2

  3 Давид се кълнеше и думаше: баща ти добре знае, че аз намерих благоволение в твоите очи, затова си дума: "нека не знае за това Ионатан, за да не се огорчи"; но жив е Господ и жива душата ти - една само крачка има между мене и смъртта.3

  4 Ионатан рече на Давида: каквото иска душата ти, аз ще сторя за тебе.

  5 Тогава Давид рече на Ионатана: ето, утре е нов месец, и аз трябва да седя с царя на трапезата; но пусни ме, и аз ще се скрия в полето до вечерта на третия ден.

  6 Ако баща ти попита за мене, ти кажи: Давид ми се измоли да отиде в своя град Витлеем, защото там се извършва годишно жертвоприношение на целия му род.4

  7 Ако на това той каже: "добре", твоят раб ще има мир; ако пък се разгневи, то знай, че той е намислил нещо лошо.

  8 А ти стори милост на твоя раб, - защото ти прие раба си в завет Господен с тебе, - и ако има някоя вина в мене, убий ме ти; защо да ме водиш при баща си?5

  9 Ионатан отговори: това няма да бъде с тебе; защото, ако узная навярно, че баща ми е решил да ти стори нещо лошо, нима не ще ти обадя това?

10 И Давид рече на Ионатана: кой ще ми обади, ако ти отговори баща ти сърдито?

11 Ионатан рече на Давида: хайде да идем на полето. И двамата излязоха на полето.

12 Ионатан рече на Давида: жив Господ, Бог Израилев! Утре по това време, или други ден, ще узная от баща си; и ако той е благосклонен към Давида, и аз още тогава не пратя при тебе и не явя пред ушите ти,

13 нека това и това стори Господ с Ионатана и още повече да стори. Ако баща ми крои да ти стори зло, и това ще явя в ушите ти, и ще те пусна; тогава иди си смиром, и нека Господ бъде с тебе, както беше с баща ми!

14 Но и ти, ако бъда още жив, стори ми милост Господня.

15 Ако пък умра, не отнимай милостта си от моя дом довека, дори и тогава, когато Господ изтреби от лицето на земята всички врагове Давидови.6

16 Тъй сключи Ионатан завет с дома Давидов и рече: нека Господ върне на враговете Давидови!7

17 Ионатан пак се кле на Давида в обичта си към него, понеже го обичаше като душата си.8

18 И рече му Ионатан: утре е нов месец, и ще попитат за тебе, понеже мястото ти няма да бъде заето;

19 затова на третия ден слез и иди бързо на мястото, дето се криеше по-преди, и седни при камъка Азел;

20 аз пък ще пусна към нея страна три стрели, като да стрелям в цел;

21 после ще пратя едно момче, като му кажа: "иди, намери стрелите", и ако кажа на момчето: "на, стрелите са отзаде ти, вземи ги", дойди при мене, понеже е мир за тебе, и, жив ми Господ, няма нищо да ти бъде;

22 ако пък кажа тъй на момчето: "на, стрелите са отпреде ти", върви си, понеже Господ те пуща;

23 а за това, за което говорихме аз и ти, свидетел е Господ между мене и тебе вовеки.

24 Давид се скри в полето. Настъпи нов месец, и царят седна да обядва.9

25 Царят седна на мястото си, както винаги, на седалището до стената. Ионатан стана, и Авенир седна до Саула; а мястото на Давида остана празно.

26 Него ден Саул не каза нищо; защото помисли, че това е случайно, че Давид е нечист, не се е очистил.10

27 Настъпи и вторият ден на новия месец, а мястото на Давида оставаше празно. Тогава Саул рече на сина си Ионатана: защо синът Иесеев не дойде на обед нито вчера, нито днес?

28 Ионатан отговори на Саула: Давид измоли от мене да отиде във Витлеем,

29 като казваше: "пусни ме, понеже имаме в града роднинско жертвоприношение, и брат ми ме покани; затова, ако съм намерил благоволение в твоите очи, да отида и да се повидя с братята си", затова той и не дойде на царския обяд.

30 Тогава Саул се много разгневи на Ионатана и му рече: недостойний и непокорний сине! нима не зная, че си се сдружил с Иесеевия син за срам на себе си и за срам на майка си!

31 Защото през всички дни, докле Иесеевият син живее на земята, няма да устоиш ни ти, ни царството ти; а сега прати и го доведи при мене, понеже е обречен на смърт.

32 Ионатан отговори на баща си Саула и му рече: защо да се убива? какво е сторил?

33 Тогава Саул хвърли копие върху него, за да го убие. И Ионатан разбра, че баща му се е решил да убие Давида.11

34 Ионатан стана от трапезата много разгневен, и не обядва на втория ден от новия месец, защото скърбеше за Давида, и защото баща му го обиди.

35 На другия ден сутринта Ионатан излезе на полето, по времето, което бе определил на Давида, и едно малко момче с него.

36 И той рече на момчето: тичай, търси стрелите, които пущам. Момчето се затече, а той пущаше стрелите тъй, че те летяха по-далеч от момчето.

37 И момчето се затече натам, накъдето Ионатан пущаше стрелите, и Ионатан завика подир момчето и рече: гледай, стрелата е отпреде ти.

38 Ионатан пак викаше подир момчето: по-скоро тичай, не се спирай. И момчето събра Ионатановите стрели и дойде при господаря си.

39 А момчето не знаеше нищо; само Ионатан и Давид знаеха, каква е работата.

40 Тогава Ионатан даде оръжието си на момчето, което беше с него, и му рече: иди и го занеси в града.

41 Момчето отиде, а Давид се изправи откъм юг и падна ничком на земята и три пъти се поклони; и целуваха се те един други, и двамата плакаха наедно, но Давид повече плачеше.

42 Ионатан рече на Давида: иди си смиром; а това, в което се клехме двама в името Господне, думайки: "Господ да бъде между мене и тебе, между моето семе и твоето семе", да бъде навеки.12

43 И (Давид) стана, та замина, а Ионатан се върна в града.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 17:29

2 1 Царств. 22:15

3 1 Царств. 25:26

4 Иоан 7:42, 1 Царств. 9:12

5 1 Царств. 18:3

6 2 Царств. 9:1

7 1 Царств. 18:3

8 1 Царств. 18:1, 19:1

9 Числ. 10:10

10 Лев. 7:19, 15:2, 15:16

11 1 Царств. 18:11, 19:10

12 2 Царств. 21:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава