Първа книга Царства - Глава  21

  1 Давид дойде в Номва при свещеник Ахимелеха, и Ахимелех се смути, като се срещна с Давида, и му рече: защо си сам, и няма никой с тебе?1

  2 Давид рече на свещеник Ахимелеха: царят ми даде заповед, като каза: "нека никой не знае, за какво съм те пратил и какво съм ти поръчал", затова оставих слугите на уречено място;

  3 а сега дай ми, каквото имаш на ръка, пет хляба, или каквото се намери.

  4 Свещеникът отговори на Давида и рече: нямам на ръка прост хляб, а има свещен хляб; само ако твоите люде са се въздържали от жени, нека ядат.

  5 Тогава Давид отговори на свещеника и му рече: жени при нас нямаше ни вчера, ни завчера, откак съм излязъл, и съдовете на момчетата са чисти, а ако пътят е нечист, то хлябът ще си остане чист в съдовете.

  6 И свещеникът му даде от свещения хляб; защото нямаше друг хляб, освен хлябовете на предложението, които бяха взети отпред лицето на Господа, та, след снемането им, да се турят топли хлябове.2

  7 Него ден там се намираше пред Господа един от слугите Саулови, на име Доик, идумеец, началник на Сауловите овчари.3

  8 Давид рече на Ахимелеха: нямаш ли тук на ръка копие или меч? Защото аз не взех със себе си нито меч, нито друго оръжие, понеже поръчката на царя беше набързо.

  9 Свещеникът отговори: ето мечът на филистимеца Голиата, когото ти уби в дъбовата долина, увит в дреха, отзад ефода; ако искаш, вземи го: други освен него няма тук. И Давид рече: като него няма друг, дай ми го. (И му го даде.)4

10 Давид стана и побягна в същия ден от Саула, и дойде при гетския цар Анхуса.5

11 И рекоха на Анхуса слугите му: тоя не е ли Давид, царят на оная страна? Не пяха ли нему по хората, думайки: "Саул порази хиляди, а Давид - десетки хиляди"?6

12 Давид вложи тия думи в сърцето си и много се боеше от Анхуса, царя гетски.

13 И промени лицето си пред тях, и се престори на безумен в очите им и дращеше по вратите, (хвърляше се на ръцете си) и пущаше слюнки по брадата си.7

14 Анхус рече на рабите си: виждате, тоя човек е луд; защо сте го довели при мене?

15 нима малко луди имам при мене, та сте го довели да лудува пред мене? нима ще влезе той в къщата ми?


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 16:4

2 Изх. 25:30, Мат. 12:4, Марк. 2:26, Лук. 2:26, Лук. 6:4

3 Пс. 51:2

4 1 Царств. 17:50

5 1 Царств. 27:2, Пс. 55:1

6 1 Царств. 18:7

7 Пс. 33:1, 55:1, Притч. 17:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава