Първа книга Царства - Глава  31

  1 А филистимци воюваха с израилтяните, и мъжете израилски побягнаха от филистимци и паднаха поразени на планина Гелвуя.1

  2 Филистимци застигнаха Саула и синовете му; филистимци убиха Ионатана, Аминадава и Малхисуа, Саулови синове.2

  3 Битката против Саула стана жестока, и стрели от лъкове го поразяваха; той бе много изранен от стрелите.

  4 И Саул рече на оръженосеца си: изтегли меча си и ме заколи с него, да не дойдат ония необрязани и ме убият и да се не подиграват с мене. Но оръженосецът не искаше, понеже се много боеше. Тогава Саул взе меча си и падна върху него.

  5 Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, и сам падна върху меча си и умря с него.

  6 Тъй умря в оня ден Саул и тримата му синове и оръженосецът му, а също и всичките му люде наедно.3

  7 Израилтяните, които живееха към долината и отвъд Иордан, като видяха, че людете израилски побягнаха и че умря Саул и синовете му, напуснаха градовете си и побягнаха, а филистимци дойдоха и се заселиха в тях.4

  8 На другия ден филистимци дойдоха да ограбват убитите и намериха Саула и тримата му синове, които бяха паднали на Гелвуйската планина.

  9 Обърнаха го и му отсякоха главата, снеха от него оръжието и разпратиха по цялата земя Филистимска, да разгласят това по капищата на своите идоли и на народа;

10 и положиха оръжието му в капището на Астарта, а тялото му окачиха на стената Бет-Санска.5

11 Жителите на Иавис Галаадски чуха какво бяха направили филистимци със Саула,6

12 вдигнаха се всички силни люде, вървяха цяла нощ, взеха тялото на Саула и телата на синовете му от стената Бет-Санска, дойдоха в Иавис и ги изгориха там;7

13 взеха костите им и ги погребаха под дъба в Иавис, и постиха седем дена.8


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 10:1

2 1 Царств. 14:49

3 1 Царств. 28:19, 1 Парал. 10:6

4 1 Парал. 10:7

5 2 Царств. 21:12

6 2 Царств. 2:4

7 2 Царств. 2:4

8 2 Царств. 21:12, 1 Парал. 10:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава