Първа книга Царства - Глава  7

  1 Жителите на Кириатиарим дойдоха, взеха ковчега Господен и го донесоха в къщата на Аминадава, на хълма, а сина му Елеазара посветиха да пази ковчега Господен.1

  2 От оня ден, когато ковчегът остана в Кириатиарим, се измина много време - двайсет години. И целият Израилев дом се обърна към Господа.

  3 И рече Самуил на целия Израилев дом думайки: ако от все сърце се обръщате към Господа, махнете из средата си чуждоземните богове и Астартите, разположете сърцето си към Господа и Нему Единому служете, и Той ще ви избави от филистимски ръце.2

  4 И Израилевите синове отмахнаха разните Вааловци и Астарти и почнаха да служат само Господу.

  5 И рече Самуил: съберете всички израилтяни в Масифа, и аз ще се помоля Господу за вас.3

  6 И събраха се в Масифа и черпеха вода, изливаха я пред Господа, и постиха оня ден, думайки: съгрешихме пред Господа. И Самуил съдеше синовете Израилеви в Масифа.4

  7 Когато филистимци чуха, че синовете Израилеви се събрали в Масифа, филистимските владелци излязоха против Израиля. Израилтяните, като чуха това, уплашиха се от филистимци.

  8 Тогава Израилевите синове рекоха на Самуила: не преставай да викаш към Господа, нашия Бог, за нас, та да ни спаси от филистимски ръце. (И Самуил рече: не може да бъде, аз да отстъпя от Господа, моя Бог, и да не викам за вас в молитвите си!)5

  9 И Самуил взе едно агне сукалче и го принесе (с целия народ) всесъжение Господу; викна Самуил към Господа за Израиля, и Господ го чу.6

10 И когато Самуил принасяше всесъжение, филистимци дойдоха да се бият с Израиля. Но тоя ден Господ загърмя със силен гърмеж над филистимци и напрати върху тях ужас, и те бидоха поразени пред Израиля.7

11 Израилтяните излязоха от Масифа, гониха филистимци и ги разбиваха до под Ветхор.

12 И Самуил взе един камък и го тури между Масифа и Сен, и го нарече Авен-Езер8, като каза: до това място ни помогна Господ.9

13 Тъй бидоха усмирени филистимци и не идваха вече в пределите Израилеви; и ръката Господня беше върху филистимци през всички дни на Самуила.

14 И бидоха върнати на Израиля градовете, които филистимци бяха превзели от Израиля, от Акарон чак до Гет, и Израил освободи пределите им от филистимски ръце, и настана мир между Израиля и аморейците.

15 И Самуил беше съдия над Израиля през всички дни на живота си;10

16 и всяка година ходеше и обикаляше Ветил, Галгал и Масифа и съдеше Израиля по всички тия места;11

17 после се връщаше в Рама, понеже там беше къщата му, и там съдеше той Израиля и там построи жертвеник Господу.12


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 6:3

2 Втор. 6:13, 10:20, Мат. 4:10

3 Съд. 11:11, 1 Царств. 10:17

4 Числ. 14:40, Иона 3:7

5 1 Царств. 12:23, Иер. 15:1

6 Сир. 46:19

7 Сир. 46:20

8 Камък на помощта.

9 1 Царств. 14:4

10 Деян. 13:20

11 1 Царств. 10:3

12 Втор. 27:6, 1 Царств. 1:1, 1:19, 9:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава