Първа книга Царства - Глава  8

  1 А когато Самуил остаря, постави своите синове за съдии над Израиля.

  2 Името на по-големия му син беше Иоил, а името на втория му син - Авия; те бяха съдии във Вирсавия.1

  3 Но синовете му не вървяха по неговите пътища, а се впуснаха в користи, взимаха подаръци и съдеха криво.2

  4 Тогава се събраха всички старейшини Израилеви, дойдоха при Самуила в храма

  5 и му рекоха: ето, ти остаря, а синовете ти не вървят по твоите пътища, затова постави ни цар, който да ни съди, както е у другите народи.3

  6 Тия думи не бяха приятни на Самуила, когато те казаха: дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа.4

  7 И Господ рече на Самуила: чуй народния глас във всичко, що ти говорят; защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха Мене, за да не царувам над тях;5

  8 както постъпваха от оня ден, когато ги изведох из Египет, и доднес, като Ме оставиха и служеха на други богове, тъй постъпват и с тебе;

  9 затова, послушай гласа им; само изложи им и обяви им правата на царя, който ще царува над тях.6

10 И Самуил обади всички тия думи Господни народу, който искаше от него цар,

11 и рече: ето какви ще бъдат правата на царя, който ще царува над вас: той ще взима синовете ви и ще ги прави свои колесничари и свои конници, и те ще препускат пред колесниците му;7

12 и ще ги постави да му бъдат хилядници и петдесетници, да му обработват нивите, да жънат житото му и да му правят войнишко оръжие и всичко потребно за колесниците му;

13 ще взима дъщерите ви да правят благовонни мазила, да готвят ястие и пекат хляб;

14 ще взима най-добрите ви ниви, лозя и маслинени градини и ще ги дава на слугите си;

15 ще взима десетъка от сеитбите ви и от лозята ви и ще го дава на скопците си и на слугите си;

16 ще взима робите ви и робините ви, най-добрите ви момци и ослите ви и ще ги употребява за своя работа;

17 ще взима десетък от дребния ви добитък, и вие сами ще му бъдете роби;

18 тогава ще заохкате от царя си, когото сте си избрали, и Господ няма да ви отговаря тогава.

19 Но народът не рачи да послуша гласа на Самуила и каза: не, нека има цар над нас,

20 и ние ще бъдем като другите народи: ще ни съди нашият цар и ще върви пред нас, и ще води нашите войни.8

21 И Самуил изслуша всички тия думи на народа и ги предаде в ушите на Господа.

22 И Господ рече на Самуила: послушай гласа им и постави им цар. И Самуил рече на израилтяните: идете всеки в града си.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 6:28, 6:33, 1 Царств. 3:20

2 Изх. 18:21, 23:8, Втор. 16:19

3 Ос. 13:10, Деян. 13:21

4 1 Царств. 12:12

5 1 Царств. 10:19

6 Втор. 17:15

7 1 Царств. 10:25

8 Числ. 27:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава