Начална страница

Разбиране на Drupal

Потребители и роли

Както и в други, предназначени да се ползват от много потребители системи, в Drupal се дефинират роли на потребителите, а регистрирането на нови потребители може да е достъпно за всички посетители или ограничено.

На настоящия сайт регистрирането е достъпно. За да се регистрирате, щракнете хипервръзката "Вход", а след това "Регистриране".

Първи и последващи настройки

Първите настройки се правят като част от процеса на инсталиране: задаване име на сайта, потребителско име, парола и имейл на администратора.

Откривани автоматично проблеми

Drupal има функцията да проверява собственото си състояние и да го показва на администратора. Веднага след инсталиране, преди или след настройки е необходимо до се проверят съобщенията от тази функция през:

"Управляване" - "Отчети" - "Отчет за състоянието"

и съответно трябва да се отстранят съобщените от функцията за наблюдение на състоянието проблеми, ако има такива.

Разширяване

Drupal има модулна структура. Всеки от модулите предоставя определени функции, така че чрез инсталиране и активиране на модули можа да се разширят възможностите на софтуера с нови функции, а чрез деинсталиране на активираните модули може да се изключат ненужни функции.

Разширяване на системата ще наричаме действията на администратора, насочени към управляване на модулите.