Някои модули

Относно инсталирането и премахването на модули, вижте страница "Разширяване".

Ще изредя модулите, които вече се наложи да инсталирам на този сайт:

Menu Link Attributes

Модулът позволява добавяне на HTML атрибути към хипервръзките в менюта. Например: атрибут target="_blank" с цел отваряне на хипервръзката, отваряща страница от друг сайт в отделен прозорец на браузъра. Чрез този модул е постигнат начина на отваряне на групата "ВЪНШНИ ВРЪЗКИ", които виждате отдолу на страниците.