Разбиране на Drupal

Drupal е модулна система, която се състои от ядро, теми и модули.

Темите оформят външния вид на страниците на сайта. Вижте страница Теми.

Темите задават зони, в които се поставят блокове.

Блокове се добавят в системата от активираните в нея модули и показват пред потребителите на сайта определена информация, която се състои от полета. Тази информация се извлича от базата данни. От кои полета се извлича и визуализира информация се определя от действащия изглед.