Инсталиране

За инсталиране на Drupal са необходими:

  • достъп до файловата система на сървъра, на който ще се инсталира, умения за: качване на файлове от собствения компютър в сървъра и управляване на разрешенията за достъп;
  • достъп до сървъра за база данни и умения за създаване на бази данни и потребители.

Някои детайли за инсталирането са посочени на страница Данни за Drupal. Официалното ръководство за инсталиране е Drupal User Guide - Chapter 3. Installation.

Ако сте склонни да поискате услуга "Инсталиране на Drupal" пишете тук.