Първи и последващи настройки

Първите настройки се правят като част от процеса на инсталиране: задаване име на сайта, потребителско име, парола и имейл на администратора.

Откривани автоматично проблеми

Drupal има функцията да проверява собственото си състояние и да го показва на администратора. Веднага след инсталиране, преди или след настройки е необходимо до се проверят съобщенията от тази функция през:

"Управляване" - "Отчети" - "Отчет за състоянието"

и съответно трябва да се отстранят съобщените от функцията за наблюдение на състоянието проблеми, ако има такива.

Настройка за доверен хостинг

Едно от съобщенията за грешки от системата за наблюдение на състоянието, което се показва след инсталиране, изглежда така:

trusted_host_patterns Error

Както се вижда от обяснителния текст, като грешка се отчита липсата на настройката trusted_host_patterns във файл settings.php. За да се отстрани грешката трябва да се отвори с текстов редактор файл sites/default/settings.php, да се намерят редовете, отнасящи се до тази настройка, които съдържат във вид на коментари пояснения за нейния смисъл и примери за използване, и да се "откоментират" подходящите за конкретния сайт редове. След което в тези редове да се извърши редакция, съобразно URL адреса на Drupal в сайта и да се запазят промените.

Почистване на кеша

Някои промени по сайта може да не стават видими веднага поради системата за кеширане. (Така се нарича една от системите за постигане на бързодействие. Тази система запазва съдържание, чието генериране отнема време,  в готов за показване вид в хранилище наречено кеш или кеш памет.) Необходимо е почистване на кеша , което се прави през:

"Управляване" - "Конфигуриране на сайта" - "Разработка" - "Производителност" - бутон "Почистване на цялата кеш".

Текстови формати

Кои са наличните текстови формати и какво представляват вижте в допустими текстови формати.

Конфигурират се през:

"Управляване" - "Конфигуриране на сайта" - "Редактиране на съдържание" - "Текстови формати и редактори"

Предпочитам да мога да управлявам напълно HTML кода на въвежданото съдържание, така че задавам най-ниско тегло на формат "Пълен HTML" с което тай става формат по подразбиране.

Пренасочване от http към https протокол

How to redirect all traffic to HTTPS on your Drupal site