Първи и последващи настройки

Първите настройки се правят като част от процеса на инсталиране: задаване име на сайта, потребителско име, парола и имейл на администратора.

Drupal има функцията да проверява собственото си състояние и да го показва на администратора. Преди или след настройки е необходимо до се проверят съобщенията от тази функция през:

"Управляване" - "Отчети" - "Отчет за състоянието"

Първите настройки след инсталиране трябва да отстранят съобщените от функцията за наблюдение на състоянието проблеми, ако има такива.

Почистване на кеша

Някои промени по сайта може да не стават видими веднага поради системата за кеширане. (Така се нарича една от системите за постигане на бързодействие. Тази система запазва съдържание, чието генериране отнема време,  в готов за показване вид в хранилище наречено кеш или кеш памет.) Необходимо е почистване на кеша , което се прави през:

"Управляване" - "Конфигуриране на сайта" - "Разработка" - "Производителност" - бутон "Почистване на цялата кеш".

Текстови формати

Кои са наличните текстови формати и какво представляват вижте в допустими текстови формати.

Конфигурират се през:

"Управляване" - "Конфигуриране на сайта" - "Редактиране на съдържание" - "Текстови формати и редактори"

Предпочитам да мога да управлявам напълно HTML кода на въвежданото съдържание, така че задавам най-ниско тегло на формат "Пълен HTML" с което тай става формат по подразбиране.

Пренасочване от http към https протокол

How to redirect all traffic to HTTPS on your Drupal site