Налични курсове

Обща информация и указания за ползване на сайта.

Голямото разпространение и широко използване на Excel превръщат усвояването на умение за работа с него в необходимост за всеки. Курсът е предназначен за всички потребители, които проявят интерс.

Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране

Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един Moodle курс.


Новини от сайта

До регистрираните потребители

от Сайт Администратор -

 

Здравейте,

Тези дни на сайта беше добавен нов курс. Компютърни технологии І, специалност Управление на инвестиционни проекти - курс за ВСУ

В курса се разглежда работата със софтуерния продукт Excel - използван от всеки професионалист и затова се надяваме към курса да има интерес не само от страна на студентите, за които е предназначен пряко.

Ако имате интерес към този курс се свържете за повече информация.