Налични курсове

Обща информация и указания за ползване на сайта.

Болшинството от хората, които дори ежедневно използват Word пренебрегват много важни понятия, свързани с оформлението на документи и даже показват вредни навици в начина по-който съставят документи. Този курс си поставя за цел да посочи най-силните страни на Word и да Ви научи как да ги използвате.

В курса се разяснява понятието Строително информационно моделиране - превод на термина BIM - Building Information Modelling. Курсът е полезен за всички специалисти от строителния отрасъл.

Имате малка фирма и искате да достигнете нови клиенти. Имейл маркетингът може да помогне! Запишете този курс и започнете да намирате клиенти.

В този курс ще научите как да подходите, че уверено и бързо да се обучите за работа с всеки нов софтуер, който Ви се наложи да използвате.

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.

В този, отворен за всички посетители курс представяме обща информация за системата за управление на учебни курсове Moodle. Курсът цели да насочи посетителите към останалите, посветени на Moodle курсове.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един учебен курс от системата Moodle.

Курсът е предназначен за преподаватели, които искат да използват Moodle в преподавателската работа. В курса се разгледжат начините за представяне на учебен материал и организиране на дейности.

За лица, IT специалисти, които администрират една или повече инсталации на Moodle.

Достъпен за всички посетители курс с обща информация за Excel и предлаганите от този сайт курсова за Excel.

Голямото разпространение и широко използване на Excel превръщат усвояването на умение за работа с него в необходимост за всеки. Курсът е предназначен за всички потребители, които проявят интерс.

Курс за разучаване на най-популярната система за управление на съдържанието.

Курс, запознаващ участниците с принципите на функциониране на Интернет: слоен модел и протоколи, система от имена на домейни, хостинг, хипертекст, стилове, изисквания и средства за създаване на сайтове. Курсът създава база от знания необходими на всеки, който желае да започне сам да поддържа сайт или компетентно да състави  задание за изработване на сайт.

Достъпен за всички посетители курс, в който се представя наличната на този сайт информация за JavaScript.

JavaScript е език за програмиране, който с развитието на Интернет заема все по значително място. Познаването му е необходимо на всички, които правят уебсайтове, както и при създаване на мобилни приложения. Настоящият курс е въведение в програмирането на JavaScript.

В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax