Тази инсталация на Moodle се поддържа от Ваньо Георгиев, чийто личен сайт е vanyog.com

Учебните курсове на този сайт (с изключение на на някои от курсовете, в заглавията на които се съдърат думите "за ВСУ") са достъпни за гости (нерегистрирани в сайта посетители). Гостите могат да преглеждат цялото съдържание на курсовете, но който посетител на сайта има желание да участва по-активно, например, да изпраща въпроси и коментари, трябва да си направи регистрация и после да се запишете в курса, в който иска да участва.

Ако сте се регистрирали вече на сайта, за да се запишете в курса, който сте отворили, щракнете върху триъгълния знак вдясно на зъбното колело, вдясно от заглавието на курса, и изберете "Запишете ме в този курс". Както се вижда от тази картинка:

Налични курсове

Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране

Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един Moodle курс.