Статия в блог от: Сайт Администратор

Всички посетители

Ученето е дейност, която всеки върши сам. Всеки научава толкова, колкото иска да научи и толкова добре, колкото той сам се постарае. Ако оставим настрана задължението на преподавателя да представи учебният материал, ролята му в учебния процес е роля на помощник. Той наблюдава, какво прави всеки обучаван и въз основа на своя опит: съветва, предлага, насочва, насърчава, вдъхновява... Колкото повече време отделя учещия и колкото по-концентрирано и интензивно се занимава, толкова по-високи успехи постига.

Но освен индивидуален характер, ученето има и колективен аспект. Човек се учи по начин, по който и другите около него учат. Сравнява се с тях, показва пред тях наученото, помага им или приема помощ.

Системата за електронни учебни курсове Moodle, която се използва на този сайт, се прави от нейните създатели с мисъл за посочените особености на учебния процес. Moodle е място за среща между учещи и преподаватели. Място, в което всеки учещт върши дейности и усвоява знания, и придобива нови умения именно чрез вършене. Ако искате да научите повече за Moodle, вижте Документация на български.

 

[ Променено: сряда, 22 май 2019, 10:02 ]