Статия в блог от: Ваньо Георгиев

Всички посетители

Всяка публикувана в coronavirus.bg новина за съобщаване на данни за развитието на епидемията в България съдържа тези или подобни думи, след които следват прости цифри. Цифри, които подложени на събиране и обработка, разкриват картина малко по-широка от изображението на няколкото арабски знака.

Много се надявам, че някъде в държавата има хора, които събират на едно място тези цифри, виждат картината, разкривана от тях и вземат решения какво да се прави, че да не се случи това, които показват цифрите.

Изобразени на графика данните за броя лекувани в лечебни заведения от корона вирус, от 8 април до 1 август 2020 г. в България изглеждат така:

 

Хоризонталната ос на графиката изобразява номерата на дните от регистрирания период: ден № 25 – 8 април, ден № 150 – 1 август.

Виждат се два ясно изразени, различни по характер забележителности на видимия от графиката ход.

Първо, един малък първи пик от 385 пациенти, на 10 май, следван от успокояващо, намаляване на броя новозаразени, продължило до 4 юни. (За дните от 24 май до 3 юни дори не са съобщавани всеки ден данни за броя на настанените в болници пациенти с COVID-19.)

И второ, много ясно видимо, почти линейно увеличаване на броя на пациентите с COVID-19 в болниците, след 4 юни.

Нарастването на броя след 4 юни има линеен тренд с уравнение:

Y = 10,614 x – 792.33

което означава, че настанените в болници се увеличава с 10 души на ден и логично изниква въпросът: до кога болниците ще са в състояние да поемат пациенти с корона вирус, ако това увеличение е с по 10 хоспитализирани на ден?

Ако сменим модела с квадратичен, ще може да си отговорим на въпроса до кога и до колко. Квадратичният модел е:

y = -0,0153 x2 + 14,164 x - 993,76

Коефициентът пред x2 е отрицателен, което означава, че ще следва максимум (а не ход към безкрайно нарастване), при x = 14,164/(2 0,0153) = 462 ден, съответстващ на дата 14 юни 2021 г. И този максимум ще е 2284.

Надяваме се, че в предстоящите не малко месеци, особено ако натоварването се окаже и по-голямо, системата за болнична помощ ще има готовност и ресурс (не само леглова база) да са справи.

А иначе, вместо подлагане на изпитания на системата на здравеопазването, може да се направи нещо просто, но от всички:

  • Ограничаване на контактите
  • Носене на маски
  • Дезинфекция и миене на ръцете

 

[ Променено: петък, 28 август 2020, 22:12 ]