Статия в блог от: Ваньо Георгиев

Всички посетители

Нашият анализ на публикуваните ежедневно в сайта coronavirus.bg данни, които колекционираме в достъпна в Интернет таблица, показва че през последните дни се наблюдава оптимистична тенденция на намаляване броя на регистрираните ежедневно чрез PCR тестове новозаразени с COVID-19, намаляване броя на активните случаи, на настанените в болници. Ето графиките:

Можем да кажем само, че продължаването на тази положителна тенденция е най-вероятно да се случи при запазване на социалното поведение на хората като спазването на мерки и липсата на събития, които водят до улесняване на разпространението на вируса.

В тази връзка решението на правителството за продължаване на извънредната епидемична обстановка до края на септември е съвсем правилно.

Предстои откриване на учебната година - събитие, водещо до по-продължителни и по-близки контакти между голям брой хора: ученици, студенти, преподаватели, обслужващи ги служители. Едва ли някой може да предскаже какви ще са количествените показатели за  епидемията след 15 септември. Отговор на въпроса, поставен в заглавието на тази статия може да се даде само от данните, които ще се регистрират в бъдеще.

 

[ Променено: събота, 29 август 2020, 11:07 ]