Blog entry by Сайт Администратор

Anyone in the world
  1. Трябва да се отделя достатъчно време за учене, разпределено в ритмично следващи предназначени само за учене часове.
  2. Ученето трябва да съчетава усвояване на:
  • концепции, понятия, терминология
  • действия
  • анализ на ситуации и вземане на решения
  1. Да включва повторения, колкото са необходими.
  2. Да се водят записки.
  3. Да се задават и да се намират отговори на въпроси.
[ Modified: Friday, 31 May 2019, 7:26 AM ]