Статия в блог от: Сайт Администратор

от Сайт Администратор - сряда, 31 юли 2019, 20:46
Всички посетители

Какво мислите за специалистите?

Например: Трябва да се налепят плочки във Вашата баня. Ще потърсите ли специалист плочкаджия, или ще се захванете сами с идеята, че това е проста работа, всеки може да я свърши, следователно и Вие ще се справите.

Но ако се отнася за нещо по-сложно? Например: марковия Ви компютър се самоизключва по средата на работата, която сте подхванали... Няма как, от това не разбирате, отивате в сервиз. Приемат Ви компютъра, бавят се няколко седмици, при връщането плащате услугата, и виждате че са изтрили всичката Ви стара информация, а проблемът се появява отново след седмица ...

Или още по- ... Постъпвате в болница, лекуват Ви, чувствате се по-добре, изписват Ви, след дни Ви става зле, отивате отново на преглед. Оказвате се заразени с устойчиви на антибиотици бактерии ... - случило се при последното болнично лечение.

Да се довериш на специалист е практично и удобно - плащаш си и работата е свършена. Но за съжаление не винаги. Защо?

Живеем в условия на свободна конкуренция и пазар. Специалистите са в конкуренция да продадат най-изгодно своите услуги, с колкото по-малко усилия от тяхна страна и колкото по-скъпо, толкова по-добре. Конкуренцията между тях не е за високо качество и доказване на квалификация и професионализъм, а за Вашето внимание и пари. Качеството и професионализма са толкова, колкото налага пазарът. Добър специалист не е в изгодна позиция да полага големи усилия и старание в работата, ако преобладаваща част от колегите му печелят добре и без такива усилия.

Помислете. Има ли разлика в начина, по който един лекар лекува обикновен пациент и пациент - също лекар? В кой от случаите ще се постарае повече и защо? Или да се върнем на лепенето на плочки. Вие знаете как става, но знаете, че се използват специфични инструменти, с които Вие не разполагате. За да си налепите качествено плочките, ще трябва да инвестирате в необходимите инструменти, да изберете материали, да отделите време за ходене до магазини и работа. Ако не разполагате с време, със сигурност ще потърсите плочкаджия, но при избора му ще се доверите на своите знания за лепенето на плочки и ще следите качеството на работата му на основа на тези знания. Ще му правите забележки, ще изисквате.

И така - излиза, че за да получаваме качествени услуги, трябва ние да знаем достатъчно за тези услуги. Лекарят, когато лекува свой колега се старае повече, защото пациентът му има знания, затова му обяснява повече за същността на болестта и метода на лечение, насочва го към най-доброто, за което знае. Плочкаджията ще се постарае повече, ако клиентът му обосновано и компетентно изисква, конкретни материали, начин на приложението им и т.н.

Начинът да се повлияе на пазара на услуги, в посока да станат услугите по-качествени е да се повиши нивото на знания на клиентите за услугите, които ползват. Знания, учене, образование, курсове ...

Знаещите потребители изискват качествени услуги. Изискванията на потребителите карат предлагащите услуги да  бъдат по-старателни с качеството. Качествените услуги придават добро качество на  живота.

Следователно, образованието е условие за качествен живот.

 

[ Променено: понеделник, 9 март 2020, 19:32 ]