Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране

Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един Moodle курс.