Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax

Курс, стартиран защото човек, с който си кореспондирах по имейл ми зададе този въпрос.

Курс, който демонстрира какви елементи може да съдържа един Moodle курс.